„Provedli jsme od začátku nového školního roku průzkumy a sčítání cestujících na jednotlivých linkách. Prověřovali jsme každou připomínku, která nám přišla od lidí, úřadoven města nebo škol,“ sdělil ředitel DSZO Josef Kocháň.

Řada úprav jízdních řádů vyplývá z měnícího se počtu žáků a studentů používajících hromadnou dopravu. „Děti dřív docházely pěšky do nejbližší školy. Dnes dojíždějí žáci na různá místa napříč celým městem. Vytíženost spojů se navíc v každém školním roce výrazně mění, jak roste či klesá obliba konkrétních škol,“ poznamenal vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Cestující také například projevili větší zájem, než se původně čekalo, o využívání nově prodloužené linky do staré zástavby Příluk. Změn v jízdních řádech bude více než šedesát. Lidé se s nimi mohou seznámit na www.dszo.cz nebo se zeptat přímo dispečerů na telefonu 577 271 269. Na uspíšené spoje upozorní DSZO vývěskami na zastávkách a nové listy k sešitovým řádům si mohou zájemci zdarma vyzvednout od soboty 29. září na předprodejních místech společnosti.⋌(ner)