"Vyzýváme hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, aby odložil rozhodnutí a podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem, který by měl vypracovat projektovou dokumentaci Nové krajské nemocnice ve Zlíně - Malenovicích, do doby ustavení nového vedení Zlínského kraje po říjnových volbách 2020. S vysokou pravděpodobností se dá předpokládat, že krajské volby se stanou referendem o projektu nové nemocnice a nově vzešlá reprezentace může mít na věc zcela odlišný názor.

Abychom do budoucna zabránili škodám, vyzýváme hejtmana Jiřího Čunka, aby do konce svého mandátu jednal maximálně zdrženlivě a nečinil žádné kroky či závazky, které by se v budoucnosti mohly stát škodami velkého rozsahu," píše se ve výzvě.

Deník ve věci oslovil hejtmana Jiřího Čunka.

"Ze zákona jsem jako hejtman vázán rozhodnutím zastupitelstva, které rozhodlo o výstavbě nové nemocnice. Pokud bych činil jinak, mohl bych být obviněn ze ztrát, které by mými neoprávněnými průtahy byly způsobeny," reagoval Jiří Čunek.

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan
Mgr. Milena Kovaříková
MVDr. Stanislav Mišák
PeadDr. Petr Navrátil
Mgr. Pavel Růžička
Ing. Michal Dvouletý, MBA
Ivo Valenta
Ing. Tomáš Pajonk
Helena Lasztoviczová
Ing. Jaroslav Kučera
Ing. Bc. Eva Badinková
Ing. Vítězslav Lapčík
Ing. Ivan Mařák
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
Margita Balaštíková
Ing. Radek Doležel
Radomil Kop
Ing. et Ing. Jiří Korec
Ing. Pavel Pustějovský
Ing. Jiří Sukop