Zlínská zahrada je jedinou českou zoo, ve které návštěvníci mohou mláďata dželad vidět.

„POKUSNÍ“ SAMEČCI

Dželady se poprvé ve Zlíně objevily v roce 2010. Jednalo se o samčí skupinu z francouzské zoo Lisieux. Každá zoo, která má zájem o chov dželad, by totiž měla vybudovat dvě zařízení. Jedno pro samčí skupinu, druhé pro chovnou skupinu.

„Koordinátorem chovu je nejprve poskytnuta samčí skupina. Tak jsme získali zkušenosti s jejich chovem. Teprve poté lze usilovat o vytvoření chovné tlupy tvořené jedním dominantním samcem a různým počtem samic,“ uvedl hlavní zoolog Kamil Čihák.

Ve zlínské zoo k zásadní změně chovu došlo v roce 2013, kdy zahrada získala 4 samice ze Zoo Stuttgart a samce Jaspera z maďarské Zoo Veszprem.

„První mládě se podařilo odchovat hned v následujícím roce,“ dodal Kamil Čihák. Samci z původní skupiny byli postupně přemístěni do jiných zahrad.

MALÝ VELKÝ KLUK

Březnové mládě je sameček.

„Pro samici Moju je to druhé mládě. Velmi pěkně se o něj stará. Malý sameček se od matky již vzdaluje, sám si bere potravu, hraje si s ostatními mláďaty ve skupině,“ zdůraznil Kamil Čihák.

Domovinou dželad jsou travnaté náhorní plošiny v severní a střední části Etiopské vysočiny. Jinde na světě nežijí. Počet volně žijících dželad se odhaduje na 50 až 60 tisíc. Největší hrozbu pro ně představuje ztráta původních lokalit a lov pro kůži a hřívu samců. Ta je výsadní chloubou samců, může dosahovat až k zemi. U samic ji nenajdeme. Typická je pro ně také nápadná červená lysina na prsou sloužící ke komunikaci mezi členy tlupy. Jsou to výluční vegetariáni, v jejich potravě je zastoupena prakticky jen tráva.

Proto i ve zlínské zoo mají k dispozici rozlehlý travnatý výběh. Návštěvníci mají ideální šanci pozorovat dželady při jejich typické denní činnosti – jak s neuvěřitelnou šikovností celé hodiny trhají trávu. Vždy ji pečlivě zkontrolují a pak podávají přímo do úst.

Kde je najdete
Výběh dželad návštěvníci objeví v etiopské části zoo. Nejlepším místem pro pozorování je vyhlídka v horní části výběhu. Dželady jsou totiž jedny z mála primátů, které tráví téměř veškerý čas na zemi.