V současné době Educo poskytuje ranou péči 110 rodinám s dětmi do sedmi let se zdravotním postižením ve Zlínském kraji. Středisko jim pomáhá v jejich přirozeném prostředí posílit samostatnost a nezávislost na sociální pomoci.

Letos se nedostatek financí oproti předchozím letům významně prohloubil a ohrožuje fungování sociální služby.

Vizualizace Zámeckého parku ve Slavičíně
Proměna parku ve Slavičíně končí třetí etapu, na jaře přibude hřiště

„Horší finanční situaci jsme za celou dobu existence nezažili. Podfinancování rané péče jsme každým rokem vykrývali z projektů a darů jednotlivců, firem a nadací. V letošním roce ani tato podpora nedostačuje. Potřebujeme, aby stát navýšil dotace,“ uvedla ředitelka Educo Dagmar Machová.

Rozpočet organizace se skládá z dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, měst a obcí ve Zlínském kraji. Dotace ale nepokryjí náklady spojené s fungováním organizace. Vedení neziskové organizace se všemi těmito subjekty o situaci jedná.

Petice na podporu

Poradkyně rané péče jezdí pravidelně do rodin s dětmi s handicapem. Pomáhají rodinám v náročných životních situacích, které jsou způsobené handicapem jejich dítěte.

Educo zveřejnilo petici a vyzvalo klientské rodiče k podpoření snahy o dofinancování služby od státu. Pro udržení sociální služby raná péče potřebuje získat tři sta tisíc korun do konce kalendářního roku.

Veřejné bruslení
V Otrokovicích si o pátku zabruslíte na kluzišti náměstí

„Za šest dní získala petice podporu více než tisíc hlasů. Cenné pro nás není jen vysoké číslo, ale také komentáře, které signatáři do petice uvedli. Vážíme si toho, že klientští rodiče vyjádřili svůj názor,“ uvedla Šárka Štěpáníková, zástupkyně ředitelky Educo.

Rodiče se bojí, že přijdou o pomoc

Při podpisu petice jedna klientka - maminka napsala: „Svůj podpis jsem připojila proto, že Educo nám velice pomohlo v době, kdy syn procházel velkou krizí a začínali jsme hledat cestu k řešení jeho zdravotního a psychického stavu. Byla by velká škoda, kdyby služba musela skončit.“

Další rodinou, která služby využívá, je rodina Anežky Panošové.

„Jsme za jejich služby moc vděční. Máme holčičku s autistickými rysy, "tetu" Kristýnu, která k nám jezdí, má moc ráda. Anežce půjčuje edukativní hračky, povídá si se mnou o dalších možnostech, jak můžeme dcerku podpořit ve vývoji,“ říká Dagmar Panošová.

Kraj zvýší dotaci, o kolik ale ještě neví

V roce 2020 poskytl Zlínský kraj středisku Educo dotaci ve výši 336 tisíc korun, v roce 2021 to bylo 636 tisíc korun, z čehož 300 tisíc činila mimořádná dotace související se zvládáním epidemie koronaviru.

V letošním roce šlo o částku 279 tisíc korun. V novém rozpočtu s navýšením dotace pro oblast sociálních služeb kraj počítá, konkrétní částka je však zatím předmětem debaty.

Toaletní papír.
Nové veřejné WC v Otrokovicích terčem zloděje: odnesl madla i toaletní papír

„Chci však ujistit zástupce Střediska rané péče Educo Zlín, že jejich nelehkou situaci vnímáme a hledáme způsoby, jak jim pomoci. Od příštího roku dojde v rané péči, tedy rovněž u této organizace, k navýšení úvazků v základní síti sociálních služeb,“ říká náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má resort sociálních věcí na starosti.

Pokud by středisko skončilo, kdo bude tuto péči poskytovat? O tom zatím nikdo nemluví.

„Našim hlavním zájmem je službu udržet, i Zlínský kraj vyvíjí aktivitu směrem k organizaci a dlouhodobě usiluje o navyšování finančních prostředků ze strany státu,“ dodává Ančincová.