Cílem je zajistit členům cenové výhody pro nákup i prodej elektrické energie. V praxi to podle radnice znamená sdílení elektrické energie z nově vybudovaných i stávajících fotovoltaických elektráren (FVE).

„Pro členy společenství to může při nákupu energie znamenat reálné úspory pět až deset procent proti běžné sazbě. Zároveň mohou přebytečnou energii dodávat do veřejné ‚sítě‘,“ uvedl primátor Jiří Korec.

„Jde nám o sestavení a následné provozování dostatečně robustního společenství, které bude k dispozici FVE výrobnám ve Zlíně a okolí, a bude mít strukturu umožňující sdílení veškeré přetokové elektrické energie z těchto výroben, přičemž město může poskytnout odpovídající odběrový potenciál,“ doplnil vizi projektu náměstek primátora Miroslav Chalánek, který je za hospodaření s energiemi zodpovědný.

Součástí ESZ budou vybrané subjekty a jejich výrobny nebo odběrná místa ze skupiny statutárního města Zlína.

„Konečným cílem je sdružovat i další elektroenergeticky aktivní subjekty v našem městě a efekty komunity tak postupně navyšovat,“ zdůraznil Chalánek.

close Energetické společenství Zlín slibuje úspory. Smlouvu podepsalo osm organizací info Zdroj: město Zlín zoom_in Energetické společenství Zlín slibuje úspory. Smlouvu podepsalo osm organizací

Projekt navazuje na rozvojovou strategii města Zlína a Tepla Zlín v oblasti obnovitelných zdrojů, přičemž střednědobým cílem je instalovat na městských budovách FVE o celkovém výkonu 2,9 MWp.

„Půjde o významnou změnu, neboť aktuálně je v projektové přípravě kolem třetiny tohoto výkonu,“ doplnil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Právě Teplo Zlín je koordinátorem pro založení ESZ a zároveň bude společností pověřenou jeho provozem a obchodním vedením.

„Náklady spojené se založením ESZ a zavedením procesů sdílení elektrické energie budou částečně kryty z dotace, o níž chceme požádat do konce června letošního roku. Vlastní provoz pak bude hrazen z části výnosů vycházejících z rozdílu výkupní a prodejní ceny elektrické energie vyrobené a zároveň spotřebované v rámci společenství,“ uvedla koordinátorka projektu Drahoslava Smetanová, obchodní náměstkyně Tepla Zlín.

Po ověření podmínek provozu ve formátu zakládajících členů dojde k otevření spolku pro účast dalších subjektů, které nejsou součástí skupiny SMZ, jako např. Zlínského kraje nebo soukromých provozovatelů FVE.

„Odhadujeme, že finanční přínos činnosti společenství v podobě úspor a výhodnějších výkupních cen přetoků se začne projevovat po zapojení výroben o celkovém výkonu kolem 2 MWp. Efektivita a výhodnost pro členy pak bude tím vyšší, čím větší výrobní výkon bude zapojen,“ potvrdil ředitel Tepla Zlín Pavel Mačák.

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ ESZ:- Teplo Zlín a. s.
- Statutární město Zlín
- Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
- STEZA Zlín, spol. s r.o.
- Technické služby Zlín, s.r.o.
- Městské divadlo Zlín, p. o.
- Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p. o.
- Základní škola Zlín, Křiby 4788, p. o.
- ZOO a zámek Zlín-Lešná, p. o.