V rámci Mezinárodního filmového festivalu pro děti mládež se setkali na konferenci festivalu Duhová kulička, mezinárodní soutěže reklamních spotů, tiskové, internetové a sociální reklamy. Tématem byly například trendy v reklamě, kterými jsou nová média.

„Z pohledu etiky máme čím dále více stížností týkajících se klamavé reklamy, kterou spotřebitelé nacházejí na internetu či v sms a mms. Týkají se hlavně textu, který je obtížné podat krátce a výstižně. Informace jsou tak neúplné. V případě finančního sektoru mnohdy i zavádějící,“ vysvětlila jedna z přednášejících, Monika Korkošová ze slovenské Rady pro reklamu.

Dodala, že instituce, které regulují reklamu v celé Evropě, v tuto chvíli vymýšlejí pravidla a doporučení, jak takovou reklamu správně udělat.

Zodpovědní při komunikaci v podnikání jsou prý na Slovensku i v Čechách naopak zadavatelé reklam na potraviny, tvrdý alkohol a pivo.

„Vzornou byla třeba v poslední době společnost, která spustila reklamní spot na Becherovku Lemond. Jelikož tam tančili mladí a alkohol tak vyzněl jako nástroj zábavy, byla v rozporu s etickým kodexem a zadavatel do pěti dnů spot pozměnil,“ poznamenala Korkošová.

Podle odborníka Jacoba Goodmana z Velké Británie tak někdy uvažují firmy úmyslně. Ví, že bude doporučení reklamu stáhnout, ale ta už splní svůj účel.

„Už se o reklamě i o produktech mluví, už mají publicitu. Agentury by měly u sporných případů návrhy zadavatelů více hlídat, ale ony právě spoléhají na jejich zodpovědnost,“ objasnil Goodman.

Nechybují však jen zadavatelé a agentury, nýbrž i samotní spotřebitelé. „Když do něčeho investují peníze, musí si sehnat maximum informací, i od konkurence. Jde tedy o zodpovědný přístup lidí v reklamě,“ zdůraznila Korkošová.

Aby byli zejména mladí Češi při posuzování reklam objektivní, k tomu má sloužit projekt Být v obraze od společnosti Člověk v tísni.

„Otázka etiky souvisí úzce i s médii. I novináři by měli zvážit, jaké informace lidem nabídnout. Za neetické považuji například detailní popis kouřimské kauzy týraných dětí nebo rozhovor s představitelem neonacistické scény,“ podotkl přednášející Karel Strachota, který je současně ředitelem festivalu Jeden svět.

O zodpovědnosti a etice budou marketingoví odborníci jednat ještě 4. června na UTB do 18 hodin. Vyhlášení samotné reklamní soutěže Duhová kulička je připraveno na 19 hodin v aule.