„K vidění budou původní plány před stavbou i fotografie z jednotlivých let,“ uvedl Pivoňka. Expozice se objeví ve vestibulu, kde byly dříve šatny. „Už dlouho ale nesloužily svému účelu. Chtěl bych proto místo využít jako galerijní prostor,“ řekl farář.

Za důležitější výročí než otevření samotného kostela však Pivoňka považuje zrod společenství evangelíků ve Zlíně před pětaosmdesáti lety. „Věřící se tehdy ještě scházeli v koupeném domě v ulici Hluboká. Je obdivuhodné, že sbor přestál i všechna krizová období,“ vzpomněl farář na padesátá a šedesátá léta, kdy se lidé od církve vzdálili.

Sám je nyní v pořadí pátým zlínským evangelickým knězem a má s kostelem ještě řadu plánů. „Chci rozšířit prostory, aby se měly kde scházet naše děti a mládež,“ sdělil. Dalšími úpravami má potom projít porušená podlaha.