Podle platného omezení bude ve chvíli, kdy klesnou průtoky v Moravě pod 5 m3/s, docházet k omezení komorovacího cyklu.

„Probíhat bude jednou za hodinu. Současně s tím budou smět na hladinu vyplout pouze lodě s ponorem maximálně šedesát centimetrů,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle jeho slov klesá aktuální stav průtoků největší moravské řeky k historickým minimům. Na jezu Spytihněv (odbočení severního kanálového úseku z řeky) protéká 5,5 m3/s, ve Strážnici 4,4 m3/s.

„V tomto okamžiku proto není možné manipulacemi zajistit ani minimální zůstatkové průtoky v Moravě pod jezy, natož u těchto jezů trvale zajistit stanovenou plavební hloubku v rejdách plavebních komor Baťova kanálu navazujících na říční úseky,“ vysvětlil Chmelař.

Nízké kolísající průtoky v řece Moravě spolu s prázdninovou intenzitou komorování podle něj způsobují zaklesávání hladin zejména v nadjezí jezu Spytihněv a Veselí nad Moravou, ze kterých jsou oba kanálové úseky Baťova kanálu zásobovány vodou prostřednictvím plavebních komor. Nízká plavební hloubka může vést v případě neopatrnosti k poškození lodí a člunů. 

Proplouvání v hodinových intervalech

V zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě proto bude v situaci, kdy klesne průtok v Moravě měřený na limnigrafické stanici ve Spytihněvi pod 5 m3/s, probíhat proplouvání všemi plavebními komorami Baťova kanálu v hodinových intervalech – vždy mimo pondělí v 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 hodin.

A proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory. Informace o průtocích v řece Moravě ve Spytihněvi jsou veřejně dostupné na webu Českého hydrometeorologického ústavu. 

Poprvé od srpna 2018

Nízké průtoky omezily plavbu na Baťově kanálu teprve podruhé v jeho novodobé historii. Poprvé se tak stalo na konci srpna v roce 2018. Správce vodní cesty v souladu s omezením vydaným Státní plavební správou vyzývá vůdce malých plavidel ke zvýšené pozornosti a opatrnosti při plavbě po Baťově kanálu, především při pohybu v rejdách plavebních komor přímo navazujících na řeku Moravu.

Apeluje rovněž na dodržování maximálního ponoru plavidla a respektování omezení komorovacího cyklu.