Do vedení Milana Adámka jednohlasně zvolil akademický senát. Nový děkan nahradil Vladimíra Vaška, který FAI vybudoval. „O absolventy fakulty je zájem. Věřím, že se bude i nadále zdárně rozvíjet pod vedením docenta Adámka," řekl rektor UTB Petr Sáha.

Na obzoru jsou robotické systémy

Nový děkan už ví, jakým směrem se bude jedna ze zlínských fakult ubírat. Má totiž v plánu zatraktivnit studijní obory.

„Rád bych se se svými kolegy pokusil vytvořit nový bakalářský obor, který se jmenuje softwarové inženýrství, a tím přitáhl další zájemce o studium. V plánech na následující čtyři roky mám také akreditaci nového oboru magisterského studia s názvem robotické systémy," nastínil Milan Adámek.

V oblasti strojírenství a výrobních procesů by podle něj mohl být tento obor v kombinaci s automatizací atraktivní i pro absolventy jiných vysokých škol. „Další mé plány pak budou v oblasti rozvoje vědy a výzkumu," doplnil docent Milan Adámek.

Fakulta aplikované informatiky vznikla v roce 2006 jako čtvrtá fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V čele s děkanem Vladimírem Vaškem si prošla vývojem do nynější podoby úspěšné instituce naplněné studenty, nabízející ucelený systém vzdělávání a aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti.

„V různých hodnoceních se v posledních dvou až třech letech vyskytujeme v první polovině žebříčku podobně zaměřených fakult," vyzdvihl někdejší děkan Vladimír Vašek.

Kantorství mám prostě v krvi

/ROZHOVOR/ Teprve několik hodin je v nové funkci děkana Fakulty aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati šestačtyřicetiletý Milan Adámek z Holešova. Na univerzitě působí už od roku 1997, tehdy však na fakultě technologické. „FAI vznikla v roce 2006, takže tady jsem v podstatě od samotného začátku jejího vzniku," řekl Milan Adámek, který se rozpovídal mimo jiné o svých plánech či kantorských zkušenostech.

Jak jste vnímal vaše jmenování děkanem? Měl jste trému?

Ne, tak jsem to vůbec nevnímal. Mám už, myslím, za sebou hodně jednání, takže tím, že člověk neustále komunikuje, tak si už na to zvykne. Zpočátku, když jsem však měl jet na ministerstvo či jiný důležitý post, tak to bylo trošku nepříjemné.

Co pro vás znamená kantorství?

Myslím si, že jej mám v krvi. Pedagogika je mi hodně blízká. Kratinkou dobu jsem působil také na holešovské základní škole, na tamním Gymnáziu Ladislava Jaroše zase tři roky.

Na fakultě také učíte studenty?

Tento semestr mám troje přednášky. Pod sebou mám hodně doktorandů, jsem proto s nimi často v kontaktu. Předtím jsem učíval asi osmnáct až dvacet hodin týdně na laboratorních seminářích.

Prozradíte nějaké vaše zážitky z výuky či perličky z fakulty?

Napadají mě zajímaví studenti. Někteří jsou velice šikovní, pomáhali třeba přímo v praktických provozech. Měl jsem jednoho studenta, který působil v rámci diplomky v bažantnici. Reguloval proces líhnutí, včetně vizualizace a přenosu dat.

Pamatuji si velice šikovného studenta, který je nyní na doktorátu v Číně. Byl mě tady i navštívit. To moc potěší, když se za vámi staví někdo, koho jste učil, byť přijde třeba jen jednou za tři roky.

Povedlo se vám někdy v profesorské kariéře zaspat tak, že jste nestihl přednášku či výuku?

Asi se mi to někdy stalo, možná ale tak jednou. Dojíždím denně z Holešova, což mi zabere tak půl hodiny. Takže spíše než zaspání se mi stane to, že dorazím později, protože chytnu na cestě zemědělskou techniku či velký náklad, který nemohu předjet. Ale to je také jen výjimečně.

Jaké máte vize do budoucna?

Zejména bych chtěl řešit otázku vědeckotechnického parku, který je zabydlený firmami. Rád bych s těmi, které sedí v parku přímo s fakultou, prohloubil spolupráci. Znamená to, že by se více podílely na výuce, přinášely do výuky moderní trendy a podílely se na řešení diplomek či bakalářských prací.

Kdo je Milan Adámek:

- Narodil se 7. června 1967 v Přílepech u Holešova

- Studoval obor experimentální fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a další tři roky se věnoval studiu informatiky

- V roce 1997 nastoupil na Fakultu technologickou VUT Brno se sídlem ve Zlíně

- Od roku 1998 začal studovat na zlínské univerzitě doktorské studium

- v technickém oboru, který ukončil v době, kdy zařízení už nebylo pod garancí VUT Brno

- Vystoupil na konferencích v Německu, Brazílii, USA či Koreji

- V roce 2008 ukončil habilitaci a získal titul docenta