„Volební komise vydala senátorům Aakademického senátu FAI deset hlasovacích lístků. Konstatovala, že v hlasovací urně bylo při tajné volbě vloženo deset hlasovacích lístků, ty byly platné a vyjadřovaly souhlas s docentem Milanem Adámkem jako kandidátem na jmenování děkanem FAI," potvrdila včera redaktorka tiskového oddělení UTB Markéta Kovalová.