Michal Pilík dostal jednohlasnou podporu akademického senátu fakulty pro období 2024 – 2028. Ve funkci děkana tak nahradí po osmi letech Davida Tučka. Své nové role se ujme v dubnu letošního roku, po jmenování rektorem univerzity Milanem Adámkem.

„Jsem velmi úzce spjat s fakultou a mám zájem na jejím dalším rozvoji. Cítím se být připraven čelit výzvám, které na mě, jako na děkana, čekají,“ řekl po zvolení docent Michal Pilík.

Inaugurace nového rektora Milan Adámek na Univerzitě Tomáše Bati
VIDEO: Nový rektor UTB byl slavnostně uveden do funkce

Budoucí děkan plánuje, ještě více podporovat kolegy v kvalitní pedagogické práci, jejich osobním a profesním rozvoji, podporovat spolupráci mezi ústavy a slibuje také podporu všem studentům při zachování vysokého standardu výuky. Příležitost pro změnu vidí i ve zvyšování počtu studentů v navazujících magisterských programech.

Fakulta přívětivá pro všechny

„Věřím, že během čtyřletého funkčního období budu fakultu rozvíjet po všech stránkách, aby byla přívětivá pro všechny studenty, akademické pracovníky i ostatní zaměstnance,“ dodal Pilík.

Pětačtyřicetiletý Michal Pilík, absolvent oboru Ekonomika a management na FaME UTB ve Zlíně, působí na této fakultě jako zaměstnanec od roku 2003. Prošel pozicemi asistenta, odborného asistenta, tajemníka ústavu, až po funkci proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání, posledních 8 let byl také statutárním zástupcem děkana.

Zlín chystá řízení dopravy inteligentním telematickým systémem; leden 2024
Zlín chystá revoluci v řízení dopravy. Unikátní systém upozorní i na přestupky

Jeho specializací je management a marketing. Vystudoval rovněž obor Pedagogika, učitelství a sociální péče na Fakultě humanitních studií (FHS) UTB. V roce 2007 pak získal doktorát na FaME, habilitoval se tamtéž v roce 2015 pro obor Ekonomika a management. Vedle pedagogické činnosti vedl celou řadu projektů a je členem několika odborných rad.