K vidění však byly také nejrůznější pohádkové postavy a samozřejmě medvěd, bez kterého by se průvod neobešel.

Maškary i s pojízdnou postelí a ponorkou pak obcházely Lešetín ulici a každá paní domu si musela povinně s medvědem zatančit.