Slavností akt podpisu se podle mluvčího kroměřížské radnice Pavla Zrny uskutečnil vpražském divadleMinor

„Tam kromě představitelů našeho města zavítali také například zástupci Vsetína, Uherského Hradiště či Otrokovic,“ přiblížil mluvčíZrna.Setkání se však zúčastnili ivyslanci různých firem a společností zceléhokraje.

„Záběr přehlídky se rozšiřuje ido okolních měst a my jsme rádi, že mezi nimi bude ito naše. Myslím, že spolupráce festivalu sKroměříží, která je vnímána jako město kultury, je oboustranně výhodná,“ míní kroměřížský starosta MilošMalý.

První ochutnávku zprogramu přitom nabídli představitelé města občanům inávštěvníkům Kroměříže už letos na přelomu května a června.Na několika místech se zdarma promítaly filmy, tamní knihovna zase připravila obdobu zlínské Čítárny uČerta, vníž známé osobnosti předčítali dětskému publiku zknih.

Na základě nové partnerské smlouvy, kterou kroměřížská radnice podepsala sředitelstvím festivalu nyní, by se měla spolupráce ještě více prohloubit.