„Chtěl bych za vedení města ubezpečit provozovatele sociálních služeb, že navzdory faktu, že se neuskutečnilo březnové zastupitelstvo, a že i jednání dubnového zasedání je s otazníkem, platby na provoz sociálních služeb by neměly být opožděny,“ uvedl Aleš Dufek, náměstek primátora pro sociální oblast.

Město Zlín s ohledem na mimořádnou situaci a vyhlášený nouzový stav také upravilo vnitřní postupy, díky kterým bude financování zajištěno navzdory nynějším komplikacím.

V praxi to znamená, že se veškerá administrace vyplácení dotací uskuteční ještě před dubnovým zastupitelstvem a po předpokládaném schválení dotací už dojde jenom k okamžitému podpisu příslušných smluv. Město následně ihned uvolní peníze.

Domovy pro seniory, zařízení pro hendikepované, azylové domy, charity a spolky či Český červený kříž, ti všichni a řada dalších tak mohou se zajištěním financování počítat i v nynějším stavu nouze.

„S ohledem na nutnost akutních nákupů ochranných pomůcek jsme také rozhodli o mimořádném přidělení finančních prostředků pro Oddělení krizového řízení magistrátu, které tyto nákupy centrálně zajišťuje“ doplnil Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast ekonomiky.