S žádostí o finanční podporu třeba na rekonstrukci kanalizace tak nemusejí zájemci cestovat až do hlavního města. „Chceme být žadatelům co nejblíže. To by mělo přispět k rychlejšímu a hladšímu vyřizování dotací a pracovníci v jednotlivých krajích také poradí a pomohou,“ uvedl ředitel SFŽP Petr Štěpánek.
Kancelář navíc sídlí pod jednou střechou s pobočkou agentury pro podporu podnikání CzechInvest a Eurocentrem, které poskytuje informace týkající se Evropské unie. „Je to výhodný model, jenž se snažíme prosadit i v ostatních krajích,“ zdůraznil Štěpánek.

Zlínské pracoviště SFŽP předvedli představitelé fondu politikům a novinářům včera u příležitosti zahájení příjmu projektů do operačního programu Životní prostředí. Ten nabídne v období od roku 2007 do roku 2013 na sto padesát miliard korun ze strukturálních fondů EU. První výzva pro podání žádostí skončí 26. října. Určena je hlavně pro nepodnikatelské subjekty, tedy obce, města nebo občanská sdružení.

Peníze mohou být využity na snižování emisí nebo na zkvalitnění nakládání s odpady, ale především na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. „Dotace z tohoto programu chceme použít například na odkanalizování obcí Slopné, Sehradice, Dolní Lhota a Horní Lhota nad přehradou v Luhačovicích,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro životní prostředí Vojtěch Jurčík (KDU-ČSL).

Tento skoro čtvrt miliardový projekt, jenž má přispět ke zlepšení kvality vody v luhačovické přehradě, by mohl být takto financován až do výše devadesáti procent nákladů. Svazek obcí Aglomerace Dolní Lhota, který zmíněné odkanalizování spolu s krajským úřadem připravuje, s povděkem přijal otevření zlínské kanceláře SFŽP.

„Práce na projektu je značně složitá. Usnadnění vyřizování formalit a možnost poradit se s odborníky, to nám určitě pomůže,“ potvrdil předseda svazku a starosta Slopného Karel Mozgva. Zatím ale ještě neví, kdy budou moci žádost o dotaci předložit.