O zpětném převedení fotbalového stadionu na Ohradě na město jedná vedení radnice společně se vsetínskou tělovýchovnou jednotou, která jej v polovině 80. letech získala bezplatně od tehdejšího městského národního výboru, téměř rok.

„Uvědomujeme si, že stav sportovních areálů na území města není optimální,“ vysvětlila starostka Květoslava Othová. „Sportovní komise města proto společně s odborníky na tuto problematiku v současné době zpracovává koncepci rozvoje sportovišť. „Její uvedení do praxe ovšem předpokládá, že areály budou v majetku města,“ objasnil Jan Vychopeň, radní města a předseda sportovní komise.

Nejprve se zdálo, že převzetí fotbalového stadionu bude mít hladký průběh. Před několika dny ale přišel na radnici dopis: „Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek v hodnotě pětadvaceti milionů korun, žádá TJ MEZ Vsetín zřízení práva bezplatného trvalého užívání pro členy tělovýchovné jednoty a jeho zapsání do katastru nemovitostí,“ uvedla v něm Marcela Nykodymová.

Tato podmínka ovšem zcela změnila situaci. „Kdybychom na ni přistoupili, nemohli bychom zajistit jednotný a rovný přístup pro všechny občany města,“ vysvětlila důvod, proč je tato podmínka pro město nepřijatelná, místostarostka Iveta Táborská s tím, že vedení města proto bude o převzetí dále jednat.