V Malenovicích umí už osm prvňáčků číst i řešit rovnice, které patří do osnov pro třetí třídu. Mají z nich vyrůst géniové

Podle třídní učitelky Ivany Štěpánové je velká pravděpodobnost, že z nich v dospělosti budou inteligentně nadprůměrní jedinci. „Pokud se jejich intelekt bude vyvíjet stejným tempem, mohou z nich být minimálně výborní matematici,“ domnívá se pedagožka.

Ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži Jaroslava Chudobová zdůraznila, že jejich vývoj ale není rovnoměrný. „Obvykle se střídají období akcelerace a stagnace. Někdy dítě může pouze vstřebávat informace a pak nás překvapí,“ přiblížila. Dodala, že záleží na zdravotním stavu, situaci v rodině, pracovní motivaci i osobnosti dítěte. „S tím musejí jak pedagové, tak rodiče počítat,“ dodala. Například šestiletá Romy ze Zlína uměla v roce a půl celou abecedu, ve třech letech se zajímala o značky aut a teď ji baví anatomie a vesmír.

Její maminka Simona Králová dodala, že mimo to ještě hraje na klavír a tančí v souboru. „Prochází vždycky přibližně dvouměsíčním obdobím, kdy se intenzivně věnuje nějaké oblasti,“ objasnila Králová. Nadané děti totiž podle Štěpánové více zkoumají. „Když jim zadám úkol, který vidí poprvé, dumají nad řešením tak dlouho, dokud na něj nepřijdou,“ popsala učitelka. Její dřívější zkušenosti byly jiné. „Co se prvňáčci nenaučili, tak to nevěděli,“ dodala Štěpánová, která nadané děti učí prvním rokem. Vzdělávat osm intelektuálně vyspělejších dětí je podle ní obtížnější než třídu třiceti průměrných prváčků. „Neustále vyžadují pozornost,“ zdůraznila.

S tím Králová souhlasila. „Romy nevydrží sedět na místě a hrát si. Doslova čtyřiadvacet hodin denně shání nejrůznější informace,“ uvedla. Výuka u nadaných dětí se člení na dvě části. Šestnáct hodin týdně, které tvoří matematika, český jazyk či angličtina, se učí zvlášť. Výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu má potom skupinka společně s ostatními prvňáky. Ředitelka školy Zdeňka Jančíková plánuje děti vzdělávat individuálně do páté třídy. „Předpokládám, že potom je budou rodiče chtít přeložit na víceletá gymnázia,“ přiblížila.

Pět nadaných dětí se učí také v ZŠ Sýpky v Kroměříži. Ani tamní učitelka Michaela Možná, která má ve své třídě dva nadané žáky, nepochybuje o jejich nadprůměrném IQ v dospělosti. „Co se týče inteligence, budou odborníci ve své oblasti,“ řekla.

Zlínskou třídu pro nadané děti otevřela ZŠ v Malenovicích k 1. září letošního roku. Děti, které ji navštěvují, musely projít speciálními testy pedagogickopsychologické poradny. Takzvané Diagnostické dny se v základní škole uskuteční opět tuto sobotu, další potom po Novém roce.