Ta měla zpočátku obavy, zda se za mé přítomnosti nebudou děti předvádět. „Jakmile tady někdo je, každé z nich se na sebe snaží upoutat pozornost,“ informovala mě předem učitelka. Sedla jsem si tedy do druhé lavice, Honzík totiž chyběl, a sledovala okolí velmi nenápadně.

První hodinu je v rozvrhu český jazyk. Romy, Vilík, Agátka, Míša, Bety, Vojtík a Markétka skládají slova z písmenek abecedy, která vidí na tabuli. Někteří z nich znají odpověď během několika sekund, a to i přes drobnou komplikaci, kdy u skupiny písmenek RHLKÍY zapomněla paní učitelka omylem písmeno O. Okamžitě reagují.

„Já jsem si toho hned všiml,“ dušuje se Míša. „Tak máš říct: paní učitelko, máš tam chybu,“ nabádá jej Štěpánová. Markétka ji ale opravuje. „Máte tam chybu,“ upozorňuje ostatní, že dospělým se má vykat. Agátka se skládačkou trošku bojuje. „To je lehoučké,“ říká jí Romy. „Napovím ti, jedná se o druh pečiva,“ radí.

Další částí hodiny je vyluštění křížovky. Tajenka zní Školačka. „Já už to mám,“ hlásí se jako první Míša. „Můžu jít do centra?“ ptá se třídní. Zuje si papuče a utíká do zadní části třídy na koberec, kde jsou od paní učitelky přichystané logické úkoly z češtiny, matematiky nebo knížky na čtení. „Každé z dětí si tam řeší ke konci hodiny úlohy, které mu vyhovují,“ objasňuje mi.

Zvoní. Žáci mají krátkou přestávku. Někdo skáče na koberci přes švihadlo, někdo už si chystá věci na další hodinu a ostatní živě debatují v lavicích. Zatím se mě ale neodvažují oslovit, jen se tajuplně usmívají.

V matematice počítají do dvaceti, což není po dvou měsících první třídy zrovna běžné. Potom k příkladům typu 12 + 8 = 20 vymýšlejí do pracovního sešitu stejný na odčítání. „A teď bude vaším úkolem vzít z koberce taková dvě čísla, která se hodí do rovnice napsané na tabuli,“ ukazuje učitelka volná políčka, mezi nimiž je znaménko minus a výsledek. Neví ale, koho vyvolat. Všichni se totiž hlásí jako o život.

„Jejich motivací je získání nálepky nebo razítka na vybarvení do Pochvalného listu, který si každý z nich sám vyrobil,“ sděluje mi třídní. Úspěšní jsou jako obvykle téměř všichni. „Zbývají poslední čtyři minuty matematiky,“ zahlásí Vilík. Takže hups zase na chviličku do centra.

O druhé přestávce přinese paní učitelka dětem objednané svačinky - párky v rohlíku. Když se ale podle Vilíka příliš dlouze zdržuje ve třídě, nezapomene ji upozornit. „Paní učitelko, máte dnes dozor na chodbě,“ připomíná. „Ještě žes mi to řekl,“ děkuje mu.

Děti mají před sebou poslední oddělenou hodinu výuky, potom je totiž čeká výtvarná výchova s ostatními spolužáky. Začínám tedy navazovat kontakty. „Tak co, děcka, který předmět máte nejradši?“ ptám se skupinky. V ten moment jsem obklopena sedmi živly. „Matematiku,“ zahlásí mi sborově. A už mě začínají informovat i o dalších věcech. „Já dnes nemůžu jít na školní lampionový průvod, protože jdu na koncert tety Leni. Ona je operní pěvkyně,“ poučuje mě Agátka. „A já mám hudebku,“ hlásí Romy.

Po svačinové přestávce nás čeká poslední společná hodina. Čtení a psaní. Dnes procvičují žáci psací písmeno t, se kterým jsou za deset minut hotovi. „Otevřeme si slabikář na straně 74 a koho vyvolám, ten přečte dva řádky,“ pokračuje učitelka v programu.

Když slyším třeba Míšu, nevěřím svým uším. Tak plynule a navíc s intonací a důrazem na určitá slova nečte snad ani některý páťák. Paní učitelka mi potvrzuje, že je literárně nadaný. Důkazem toho je i básnička o podzimu, kterou sám nedávno v hodině češtiny složil. „Nastal podzim, fouká vítr, draci letí do oblak. To je podzim, to je tak,“ recituje na závěr hodiny speciálně pro mě. Ještě společné foto a je to.

Kdybych nadané děti z Jedenácté základní školy na vlastní oči neviděla, podle inteligence bych asi řekla, že jsou tak o čtyři roky starší.

Přečtěte si také:

Třída budoucích géniů. Seznamte se.