Od června do konce září probíhala v budově školy kompletní rekonstrukce vodovodních, elektrických, odpadních rozvodů a topení.

"Původní budova gymnázia byla kolaudována v roce 1983 a od té doby proběhla v roce 2010 rekonstrukce zateplení obvodového pláště a výměny oken," vysvětlil důvody nutných oprav ředitel školy Josef Maryáš.

Další fáze plánovaných změn s pracovním názvem

"Půdní vestavba na budově školy" byla již také schválena Integrovaným regionálním operačním programem.

"Nyní zahajujeme veřejné zakázky na dodavatele stavby, ICT a konektivitu, na vybavení prostor nábytkem," vysvětluje ředitel školy.

Náklady na tuto fázi rekonstrukce se vyšplhají k částce 21 milionů korun. V prostorách půdní vestavby vzniknou dvě patra odborných učeben: technické experimentárium, automatizace a robotizace, jazyková učebna a relaxační centrum pro práci školního psychologa.

Škola vybaví nově vzniklé učebny moderními technickými a přírodovědeckými pomůckami.

Další finanční prostředky do školy přitečou v rámci projektu zahrnujícího spolupráci se SOŠ Dubnica nad Váhom. Z projektu v hodnotě 218 tisíc € škola nakoupí množství pomůcek do automatizace a robotizace.

"Plánujeme koupi 3D scaneru, robotů, 20 počítačů a programového vybavení pro mechatroniky a informační technology," dodal ředitel.