Zároveň se jedná o desátou největší porodnici v České republice tedy co se týče počtu porodů. Loni se zde narodilo 2367 dětí.

„Podařilo se nám získat akreditaci III. stupně. Mají ji pouze kliniky ve fakultních nemocnicích, jako je Praha, Brno či Olomouc. Znamená to, že jsme schopni pacientkám zajistit nejnáročnější péči," informoval primář oddělení Zdeněk Adamík. Oddělení má celkem čtyři specializované části.

První z nich je Perinatologické centrum, kde se starají o ženy s rizikovým těhotenstvím a předčasně narozené děti s nízkou porodní váhou. Oddělení je vybaveno nejmodernější technikou včetně vybavení sálů pro monitorování rizikových porodů. Pokud budoucí matky chtějí, mohou sál navštívit.

První v Evropě

Další je Urogynekologické centrum zaměřené na urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii. Pomáhají zde pacientkám trpícím únikem moči.

„Na Moravě jsou tato centra dohromady tři. Dvě jsou v Brně a jedno ve Zlíně. Právě na našem oddělení se prováděly některé operační techniky poprvé v České republice. Jedno z prvenství držíme dokonce v rámci celé Evropy," pochlubil se Adamík.

Každé dva roky navíc pořádá centrum mezinárodní konferenci s účastí předních odborníků s online přenosy operací přímo z operačních sálů.

Onkogynekologické centrum zase slouží k diagnostice nádorových onemocnění a k onkologickým operacím. Tamní lékaři se starají o pacientky po chemoterapii a dalších zákrocích.

Čtvrtou částí je Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky. Zde se provádí komplexní genetická vyšetření plodu. Oddělení navíc nedávno získalo mezinárodní akreditaci pro školení lékařů.

„Pro nás je to prestižní záležitost. Jsme jedinou nefakultní nemocnicí v zemi, která tento typ akreditace získala," upozornil Adamík. Akreditace umožňuje absolvovat začínajícím lékařům v oboru gynekologie a porodnictví odborné tříměsíční stáže ve Zlíně na zdejším oddělení. Mimo to oddělení spolupracuje i s Univerzitou Tomáše Bati.

„Podílíme se na výuce oboru porodní asistentka a spolupracujeme s vysokou školou také v oblasti výzkumu," upřesnil Adamík.