Hada nebylo možné podle fotografie přesně určit. Ekologové proto slíbili, že pokud se plazi znovu objeví, přijedou. „Přivolali nás za necelou hodinu. Ve škvírách poblíž školní budovy jsme spatřili tři dospělé hady o velikosti zhruba osmdesáti centimetrů. Nešlo ale o zmije, nýbrž o neškodné užovky hladké,“ konstatoval Dvorský.

Užovky hladké patří mezi silně ohrožené plazy. Ochránci přírody je nechali na místě. „Nebyl důvod přenášet je jinam, navíc by to bylo v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny,“ vysvětlil Miroslav Dvorský. Žákům ani učitelům podle něj žádné nebezpečí nehrozí. „Neměli by ale užovky zbytečně dráždit. V sebeobraně je had může pokousat,“ dodal Dvorský.