Recyklát suti podle odborníků není skládka a musí být zlikvidován. Ve Zlíně-Prštném takový recyklát zatím roste jako z vody.

„Jde o to, že tato suť zhoršuje hygienické podmínky pro život. Ohrožuje nás prach, navíc, aby mohla být tato suť dále využívána, musí projít drtičkou. Tím pádem se zde zvýší prašnost a hluk. Proto usilujeme o to, aby byla odvezena,“ uvedl za komisi místní části Zlín-Prštné Zdeněk Vachala.

„Lidé nemají správné informace,“ reagoval na výtky pro Deník technický ředitel společnosti NWT a.s. Michal Damborský s tím, že se zhoršení kvality života způsobené zpracováváním suti lidé nemusí obávat .

Podle něj si pozemek na který byl zmiňovaný materiál uložen, pronajala společnost, která ve Zlíně v ulici Lorencova staví bytový dům - Park Tower (PT) za účelem uložení mezideponie, neboli stavebních recyklátů získaných při výstavbě tohoto projektu a to cihelných a betonových.

„Uložení mezideponie bylo povoleno stavebním úřadem a to do 30. října 2020,“ připomněl Michal Damborský.

Podle něj pak bude tento materiál využit zpětně k podsypům parkovacích ploch na PT a zbytek tohoto materiálu bude použit k vybudování stavebních komunikací v okolí stavby Sila II., kde vznikne nová administrativní budova s podzemními garážemi NWT.

Drtit se prý bude jinde

„Pokud bude muset dojít k drcení, tak pouze u velkých kusů, to bude zhruba deset procent materiálu, navíc jeho drcení se nebude provádět v areálu NWT, ale v bývalém areálu Imos Tečovice. Občané se nemusí bát, neexistuje stavební povolení na drcení v areálu NWT,“ ubezpečil technický ředitel Damborský.

Podle něj v jejich společnosti existuje přesná evidence dotčeného materiálu, stejně jako i stavební povolení o možnosti využití těchto pozemků k účelu uskladnění tohoto materiálu.

„Co není povoleno, je drcení této mezideponie v areálu společnosti NWT ve Zlíně-Prštném a není ani plánováno,“ zdůraznil Damborský.

Podle vyjádření dotčených pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství, byl odbor o skladování odpadů ze stavby Park Tower na pozemcích NWT informován.

„Provedli jsme místní šetření a vzápětí jsme kontaktovali vlastníka pozemku o výskytu odpadů na jeho pozemku. Ten nám sdělil, že uložený odpad pochází ze stavby, kterou realizuje společnost NWT, a.s.  Na základě této informace jsme zahájili kontrolu společnosti NWT a.s. jako původce odpadů nacházejících se v místě,“ uvedl Tomáš Melzer za odbor.

Podle dalšího vyjádření, úředníci odboru vyzvali v rámci kontroly původce odpadů k předložení dokladů o původu ukládaných odpadů.

„Doklady byly předloženy jen částečně, proto jsme je opětovně vyzvali k doplnění zbývajících dokumentů. Vzhledem k tomu, že dosud jsme tyto doklady neobdrželi, není zatím kontrola uzavřena, proto nelze v současné době jednoznačně konstatovat, zda došlo k porušení ustanovení zákona o odpadech,“ vysvětlili úředníci odboru.

Hromada suti narůstá

Podle obyvatel místní části Zlín-Prštné však hromada suti zatím jen narůstá a navíc není ani zabezpečená. Podle zákona musí vlastník pozemku, kde se takový materiál nachází, mít toto místo zabezpečeno.

„Původce odpadů má povinnost zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,“ upřesnil zákon za zlínský magistrát mluvčí Tomáš Melzer s tím, že dozor nad dodržováním této povinnosti je součástí probíhající kontroly. Podle technického ředitele společnosti NWT to prý není žádný problém.

„Od 15. února začneme v prostoru kde je materiál uložen, ke stavbě Sila II. a dojde tak k zavření okolních parkovacích ploch za účelem výstavby druhé administrativní budovy společnosti NWT,“ doplnil za firmu Michal Damborský.