„Cílem cvičení bylo prověření dojezdového času jednotek požární ochrany, evakuace osob z tak velké budovy, činnost požárních hlídek a funkčnost požárních systémů,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Po ohlášení mimořádné události na krajské operační a informační středisko hasičů byl jednotkám vyhlášen poplach a vedoucí cvičení následně ověřil čas dojezdu jednotlivých jednotek. Po jejich příjezdu na místo si hasiči vyzkoušeli, jak správně vytvořit nástupní prostor, provést bojové rozvinutí do podzemního podlaží a zkontrolovat funkčnost suchovodu v budově krajského úřadu.

Zrekonstruovaná centrální menza UTB. Ilustrační foto
Vyšší daň z nemovitosti neovlivní ceny kolejí či stravovací služby ve Zlíně

„Děkujeme za poskytnutí těchto výjimečných prostor a třeba zase někdy překvapíme zdejší zaměstnance,“ dodala Javoříková.

Cvičení bylo přínosné nejen pro hasiče, kteří si mohli ověřit své postupy a schopnosti, ale také pro zaměstnance krajského úřadu, kteří si tímto způsobem mohli osvojit zásady bezpečné evakuace při mimořádných událostech.

Celá akce proběhla hladce a splnila svůj účel, což přispívá k lepší připravenosti hasičů na reálné situace.