Celkem školením prošlo pět desítek výjezdových hasičů sloužících v jednotkách HZS ZLK, dislokovaných napříč celým Zlínským krajem.

„Z důvodu efektivnosti, byli hasičští zdravotníci rozděleni do dvou běhů IMZ, v nichž byli navíc po 4 rozděleni do několika výcvikových družstev, ve kterých si rovnoměrně střídali jednotlivé funkce.,” uvedl specialista v oblasti IZS a řízení jednotek požární ochrany HZS Zlínského kraje Tomáš Bártek.

Třídenní běhy IMZ proběhly v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra (VPŠ a SPŠ MV) v Holešově, kde byly pro realizaci tohoto zaměstnání ideální podmínky.

Hasiči měli k dispozici nejen vybavené učebny, ale rovněž nadstandardní podmínky z hlediska možnosti vytvoření co nejrealističtějších modelových situací a také kompletní zázemí v podobě ubytování a stravování. Odbornou kvalitu školení hasičů‑zdravotníků garantovali mimo lektorů HZS ZLK zejména lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) a po celou dobu konání se IMZ účastnila také psycholožka HZS ZLK, která rovněž splňuje odborné předpoklady pro funkci zdravotníka a této problematice se dlouhodobě věnuje. Zaměstnání se rovněž zúčastnili i dva pedagogové policejní školy, kteří zde vyučují budoucí policisty právě v poskytování první pomoci.

Silničáři se chystají na zimu. Ilustrační foto
Technické služby se připravují na zimu. Rozsah údržby zůstává stejný jako loni

Nechyběl ani praktický nácvik

Během prvního dne předávali zdravotničtí záchranáři ZZS ZK hasičům informace týkající se správných postupů při provádění první pomoci u akutních život ohrožujících stavů. Samostatný blok pak byl věnován provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) dospělých i dětí a to jak s pomůckami, kterými hasiči běžně disponují, tak bez nich.

„Velký důraz byl kladem zejména na praktický nácvik správného provádění KPR a to za využití tzv. odezvových figurín, které okamžitě vyhodnocovaly kvalitu provádění těchto činností,” doplnil Bártek.

Další dny příslušníci HZS ZLK simulovali zásahy na jednotlivých přichystaných stanovištích v areálu policejní školy, kde své znalosti a dovednosti prakticky aplikovali. Mezi takovéto „zásahy“ patřila záchrana a ošetření osob s polytraumatem po pádu z výšky či po pádu předmětu na osobu, popálených po výbuchu kotle či po požáru v kuchyni, po amputaci končetiny a další.

Hasiči si v rámci modelových situací mohli nejen přímo vyzkoušet natrénované postupy, ale mohli je také bezprostředně porovnat s činnostmi svých kolegů z jiných družstev, kteří na daném stanovišti zasahovali po nich. Konkrétní postupy na jednotlivých stanovištích pak vždy byly také prodiskutovány a vyhodnoceny.

„V rámci IMZ hasiči ústy svých kolegů z jiných stanic a směn rovněž slyšeli rozbory několika skutečných zásahů z poslední doby, u kterých příslušníci HZS ZLK zasahovali a které byly z pohledu poskytování předlékařské první pomoci či spolupráce při ošetřování pacienta něčím zajímavé,” poznamenal Bártek.

Chovatelská burza v areálu Výstaviště Kroměříž
VIDEO: Chovatelská burza opět přilákala na kroměřížské výstaviště davy lidí

Poznatky předávají dalším kolegům

Samostatný výukový blok byl věnován také novému zdravotnickému materiálu a věcným prostředkům, kterými hasiči ve své výbavě nyní disponují, či v brzké době disponovat budou. Součástí programu IMZ byla v neposlední řadě také přednáška ZZS ZK o součinnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) u mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob a o správných postupech hasičů při třídění raněných metodou START, na což plynule navazovalo představení mobilní techniky, kterou ZZS ZK k řešení mimořádných událostí tohoto typu nově disponuje.

Poznatky a zkušenosti, které hasiči-zdravotníci každoročně na obdobných školeních získávají, následně v rámci pravidelné odborné přípravy dále předávají kolegům na směnách na jednotlivých stanicích, což je jedna z náplní činností hasičských zdravotníků v rámci organizačního řízení.

„Celkově tak i toto zaměstnání bezesporu povede k ještě lepšímu a efektivnějšímu poskytování první pomoci příslušníky jednotek HZS ZLK při zásazích, u nichž může být ohrožen lidský život,” uzavřel Bártek.