Sbor ořechovských dobrovolníků čítá 95 členů. Teprve nedávno oslavili sto dvacet let fungování. Pomáhali i při požáru ve Svitu

Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov má celkem 95 členů, mužů i žen, kteří mají i výborné výsledky v požárním sportu.

Přesto neusínají na vavřínech a vychovávají své nástupce, i takové, ze kterých se stali profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Na pomezí Zlínska a Slovácka je zkrátka sbor dobrovolných hasičů, kde se skloubila bohatá minulost, přítomnost i budoucnost.

„Pořád pracujeme. Stále se snažíme něco budovat, zvelebovat, pořádat. Je to pro nás samozřejmost. Sbor funguje jako dobře seřízený stroj," popsal jej starosta dobrovolných hasičů Velký Ořechov Vlastimil Boďa.

Ve Velkém Ořechově to před sto dvaceti lety bývaly nejdříve ruce lidí s putnami s vodou, které zde hasívaly požáry. Proto se několik ořechovských občanů rozhodlo založit v létě roku 1894 spolek, který by lidi v obci před požáry chránil.

Z místních historických pramenů knih zápisů je tak doloženo, jak místní sbor dobrovolných hasičů vznikal a jak potom fungoval.

Padesát krejcarů do začátku

První hasičský sbor ve Velkém Ořechově byl založen přičiněním sochaře a poštmistra Josefa Gregora v roce 1895 a všichni zakládající členové se složili na počáteční vybavení po 50 krejcarech.

Nynější starosta hasičů na Ořechově Vlastimil Boďa je ve funkci již 23 let.

„Za tu dobu se tady hodně změnilo, v požárním sportu i vybavení jednotky. Pamatuji si, že v té době tady byly jedna kropička starý trambus a tatra 805, nazývaná taky kačena. Nyní stojí v garáži cisterna Tatra 815 CAS 32, ta prošla generální opravou. Loni nám obec ze svých prostředků zakoupila nové zásahové vozidlo Fiat, které bude postupně vybavováno," přiblížil Vlastimil Boďa.

Podle něj v Ořechově vyrostlo spoustu profesionálních hasičů, kteří začali u dobrovolných hasičů nejdříve u žáků, pak za dorost. „Ve velkém Ořechově je spousta mužů ze zásahové jednotky u HZS ZK," sdělil pyšně starosta hasičů.

Podle jednoho z nich Pavla Řezníčka se jednotka zásahových hasičů v Ořechově zúčastňuje každoročně výcviku ve Zlíně, také pravidelně v tříměsíčních intervalech provádí výcvik s dýchací technikou a má i pravidelnou odbornou přípravu na zbrojnici.

„Hasiči z výjezdu se také zúčastňují výcviku na plynovém polygonu ve Valašských Kloboukách anebo v ohňovém trenažéru v Hamrech na Olomoucku," doplnil profesionální i dobrovolný hasič z Velkého Ořechova v jedné osobě Pavel Řezníček.

Co se týká vybavení, považují hasiči z Velkého Ořechova za důležité dovybavit nové zásahové vozidlo (stříkačka, plovoucí čerpadlo, hadice, dýchací přístroje, žebříky 870, pozn. red.)

„To je momentálně pro nás nejdůležitější. Loni nám obec zaplatila kompletní sociální zázemí. Za to jsme také rádi," připomněl starosta ořechovských dobrovolných hasičů Vlastimil Boďa.

Jak však zdůraznil, nejdůležitější pro „dobráky" z Ořechova je to, že jsou výborná parta, která spolu drží.

„Jsme rádi, že jsme taková parta a držíme pohromadě. Víte, my hasiči jsme taková zvláštní komunita. Vycházíme dobře i s okolními sbory dobrovolných hasičů. Patříme pod 10. okrsek, kam patří ještě dobrovolní hasiči z Doubrav, Provodova, Březůvek, Kaňovic, Hřivínova Újezdu, Dobrkovic a Kelníků. Jednou za rok máme i společné tematické cvičení," vysvětlil Vlastimil Boďa. Nejvíce si však „dobráci" (jak se jim lidově říká, pozn. red.) na Ořechově cení své skvělé party, pospolitosti a dobré připravenosti. Starosta SDH Velký Ořechov Vlastimil Boďa a jeho zástupce Jaromír Vlk tak ke stodvacetinám sboru přejí jen to nejlepší.

„Ať se mu daří dál a vzkvétá," přeje si starosta ořechovských hasičů. „Ať má plno nápadů do další práce,"doplňuje ho místostarosta Jaromír Vlk.

Největší zásahy SDH Velký Ořechov:

 • Požár 103. budovy v lednu 2013. Zde i hasiči z Velkého Ořechova střídali profesionální hasiče a jejich cisterna kyvadlově zásobovala vodou.
 • Rozsáhlý požár lesního porostu v Bzenci v květnu 2012.
 • Požár pily v Dobrkovicích v červnu 2006. Zde členové zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů z Velkého Ořechova dopomohli svým rychlým výjezdem k záchraně jedné části pily. I díky jejich zásahu plameny nepoškodily výrobní halu a podařilo se předejít výbuchu propanbutanových lah­ví.

Některé úspěchy SDH Velký Ořechov v požárním sportu:

 • Vítězství v Poháru hejtmana kraje
 • Vítězství ve Zlínské lize muži (2× po sobě ve velké konkurenci)
 • Vítězství ve Zlínské lize ženy
 • Vítězství ve Zlínské lize dorost
 • Umístění žáků a dorostu na předních příčkách různých soutěží v požárním sportu v celém kraji
 • Přední umístění Pavla Řezníčka v TFA sportu

Vybavení SDH Velký Ořechov:

 • Cisterna TATRA 815 CAS 32. Cisterna má velkou zásobu vody, 8 kubíků. Pokud vyjedou k zásahu, tak jednotka může provádět hasební práce a také doplňuje v případě potřeby vodu. Ne všichni dobrovolní hasiči mají cisterny. Ořechovští dobrovolní hasiči jsou zařazeni v JPO III.
 • Zásahové vozidlo FIAT, které bude dovybavováno
 • Počet stříkaček: tři soutěžní, jedna zásahová, jedna osmička a šestnáctka z padesátých let. Z historických věcí mají ještě ořechovští hasiči zlaté a černé přilby, ale ty používají jen při zvláštních a slavnostních příležitostech.