„Že je práce hasičů a dalších složek záchranného systému nepostradatelná pro zvládání všech možných mimořádných událostí, je bez debaty. Proto je musíme finančně podporovat a peníze pro ně máme připraveny i letos, řekl hejtman Radim Holiš.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje využije příspěvek na cvičení složek integrovaného záchranného sytému, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů.

Horské službě ČR pomůže dotace zajistit činnost záchranářů a poskytování první pomoci v části Beskyd ležící na území Zlínského kraje.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín použije padesátitisícovou dotaci na posílení připravenosti humanitárních jednotek.

Radní kromě těchto už schválených příspěvků doporučili krajskému zastupitelstvu podpořit rozdělení dotací v celkové výši 2,5 milionu korun mezi všechna čtyři okresní sdružení hasičů. Tyto finance pomohou pokrýt organizaci akcí a činnosti nadregionálního významu.

Stejně tak rada doporučila uvolnit po půl milionu korun na nákup osobních vozidel pro zabezpečení činnosti a akcí dobrovolných hasičů okresními sdruženími Zlín a Vsetín. Hasičům z okresů Uherské Hradiště a Kroměříž bude dotace na nákup osobních vozidel poskytnuta v roce 2024.