Dnes s mluvčím hasičů Liborem Netopilem

Libor Netopil

Jaký byl můj první rok ve funkci tiskového mluvčího

Rozkoukávací. Je to o tom pohybovat se v naprosto jiném prostředí, než na jaké jsem byl zvyklý. Mám radost ze všeho, co hasiči udělají. Vnímám to ostatně ako podstatu své práce. Prodat ji a seznámit s činy hasičů i širokou veřejnost.

Jak se vyrovnávám s událostmi, které vidím

Při práci se člověk setkává s menšími, ale i většími lidskými tragédiemi. Jako mluvčí respektuji to, čím byl člověk postižen. Takže ve svých tiskových zprávách se nesnažím bulvarizovat a dělat z nich senzaci.

Jaká je má obrana, abych „nenosil" práci domů

Beru to čistě profesionálně. Nemyslím v těch situacích přímo na to, co se za neštěstím skrývá. Snažím se nenechat do události vtáhnout. Vždy se to ale nedaří. Člověk, který je na místě, se snaží pomoci. Takže zůstat stranou, tomu se prostě neubráníte. Většinou to beru, že to byla událost, udělali jsme v tom svou profesionální práci, ta událost byla ukončená a život jde dál. To je ta obrana.

Proč je těžké říct, zda je horší požár, nebo povodeň

Ono se říká, že oheň vodou uhasíš, ale vodu ohněm ne. Každý živel je jiný a záleží na jeho rozsahu. Většinou požár je lokálně omezen. Pokud nemluvím o lesním požáru, i když ty jsou ve Zlínském kraji minimálně. U povodní a velkých záplav je rozsah zasaženého území, vzniklých škod a ohrožených lidí daleko větší. Takže po stránce organizační a nasazení techniky a počtu lidí je v tomto směru povodeň možná horší než třeba požár.

Proč jsme dobrá parta

Hasiči jsou něco jako rodina. Jak pracovně, tak mimo práci. Myslím si, že táhneme za jeden provaz. A to i mimo náš kraj. Obecně to tak mezi hasiči chodí. Principem práce hasičů je její výsledek. Hasiči u zásahu nemají čas řešit své osobní problémy nebo mezilidské vztahy.

Jak je o nás postaráno

Je potřeba si uvědomit, že se hasiči střídají ve 24hodinových směnách. Zázemí je proto velmi důležité. Tráví v něm čas, pokud nejsou na výjezdu. Proto by mělo být prostředí pro hasiče příjemné nejen po pracovní stránce. Vím, že všechno nejde zařídit ze dne na den. Také vím, že vše je limitováno finančními prostředky. Také i proto si hasiči dokážou některé věci sami pro sebe vytvořit, aby to zázemí měli pěkné. Může to být třeba i obyčejná branka na fotbal. Někdy musí hasič umět deset řemesel.

Proč nemůže být hasičem každý

Asi ne. Musí to mít v sobě a mít chuť pomáhat druhým. Riskovat pro druhého, aniž by za to očekával nějaké ovace. Ať morální, hmotné, či finanční. Hasičina je srdcařina.

Na co jsem u svých kolegů pyšný

Možná to bude znít nadneseně, ale jsem hrdý na každou práci, kterou mí kolegové dělají. Ať je to malý zásah, nebo zásah velký a složitý. Nebo třeba i sportovní úspěch, kterého dosáhli. Jsem na ně pyšný, i když se jedná o povedený dětský den nebo sbírky na pomoc lidem. Mám radost z každého úspěchu, kdy ukážou, že náklady, které jejich práce nese, jsou proto, aby dokázali občanům pomoci.

Pohledem Libora Netopila

Lidé mají hasiče spojené většinou s jejich zásahem. Aby ale tohle mohlo fungovat, tak je také mnoho příslušníků HZS a pracovníků, kteří jsou v pozadí a vše kolem hasičů zabezpečují. Princip jejich práce je naprosto jiný. Aby například mohla vyjet technika, a ona musí vyjet, tak se o ni musí někdo starat, což dělají garážmistři. Nebo také likvidujeme chemické látky. Ale někde se na to ty prostředky musí vzít. Někdo je musí vybrat a nakoupit. To obstarávají lidé z úseku služeb.

Také mezi samotnými hasiči jsou další specialisté. Máme hasiče, kteří jsou specializovaní jako chemici, technici nebo paramedici. Nesmíme také zapomenout na kolegy z úseku ekonomického, požární prevence a také třeba majetku.

Nechybí ani úsek, který se zabývá výcvikem požárních jednotek. Podílíme se mimo jiné i na přípravě dobrovolných hasičů, aby i jejich výcvik byl na co nejlepší úrovni. Proto je tady obrovská škála různých dalších specializací, které občan u zásahu nevidí, ale oni tady jsou a mají také velký rozsah odpovědnosti. Málokdo ví, že i tyto věci jsou u hasičů a jak vlastně fungují.

Abychom mohli s jejich prací seznámit širokou veřejnost, vznikl právě seriál „O hasičích, jak je neznáme". Chceme ve spolupráci s Deníkem veřejnosti hasiče představit trochu z jiného pohledu, než jak je zná z denního běžného života, kdy hasí požáry nebo pomáhají lidem u dopravních nehod.