„Kontroly děláme pravidelně, nicméně teď nechceme nic podcenit,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Lávka spojuje vlakové a autobusové nádraží se sídlištěm na pravém břehu tohoto vodního toku. Mostní objekty kontrolují odborníci v souladu se zákonem. Lávka jí prošla v roce 2014, další je plánována na příští rok.

Uherské Hradiště zajišťuje správu a údržbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu (U Komína), lávky přes Olšávku ve Štěpnicích a lávky přes silnici I/50 (obchvat města, lávka za Kunovským lesem). Pravidelné revize provádí odborná firma.

KONTROLY? PRAVIDELNÉ, DUŠUJÍ SE VŠICHNI

„Lávka přes řeku Moravu i lávka přes Olšávku mají za sebou nedávno částečnou rekonstrukci, dostaly nové mostovky,“ připomněl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Lávka nad obchvatem je relativně „novou“ stavbou. Žádná z uvedených lávek podle něj nevykazuje závažné vady, které by ohrožovaly jejich stabilitu.

Také Zlín nechává každoročně kontrolovat mosty, lávky a propustky ve městě. Je jich asi stovka.

„Celkově se stav mostních objektů zlepšil. Příkladem jsou lávky a mosty přes Dřevnici,“ poukázal mluvčí města Zdeněk Dvořák.

V současné době radnice projekčně připravuje rekonstrukci lávky v ulici Jateční u mrazíren a most přes Dřevnici v Loukách.

Otrokovice svěřily veškeré mosty a lávky do správy společnosti Technické služby.

„V souladu s výsledky mostních prohlídek jsou navrhovány do rozpočtu potřebné výdaje na údržbu,“ zmínila mluvčí Romana Stehlíková. Technický stav objektů podle ní aktuálně nevyžaduje jakékoliv omezení provozu lávky.

Technické služby Uherský Brod mají na starost devět mostních objektů. Vlčnovský most a most k mlýnu v Újezdci mají stupeň číslo V. Poslední prohlídka se konala v roce 2016.

„U všech mostů byly zaznamenány drobné závady, které však nemají na funkčnost vliv a jsou postupně odstraňovány,“ ujistila mluvčí brodské radnice Elen Sladká.

Uvedla, že u Vlčnovského mostu bylo podezření na zhoršení kvality betonu, a proto provedla v roce 2016 odborná laboratoř diagnostiku a výpočet zatížitelnosti. Zjistila, že zatížitelnost mostu je dostatečná. Přechodová lávka je po kontrole bez závad.

Ve Vsetíně mají několik desítek mostů. Všechny jsou podle starosty Jiřího Růžičky provozuschopné.

„Jejich kondice se liší kus od kusu. Stále splňují normy, některé vyžadují dílčí opravy. Každý rok zadáváme takzvané mostní prohlídky,“ konstatoval.

„Kritický most ve Vsetíně nemáme, několik má například omezení vjezdu těžkých vozidel. Ale rozhodně tu nemáme most, který by hrozil zřícením,“ ujistil Růžička.

V Rožnově pod Radhoštěm je minimálně jeden most ve stavu, že nutně vyžaduje opravu. Další most k opravě, který je v majetku kraje, je ve stadiu projekční přípravy, doplnil tamní starosta Radim Holiš.

Co říká zákon? A jak je na tom region?

Mosty se stavy I až IV se kontrolují jednou za čtyři roky. V případě stavu IV jde většinou o nepatrné praskliny, které nemají vliv na stavbu mostu. Stavy V až VI se kontrolují jednou za dva roky.

„Může se jednat třeba jen o narušený povrch, ale hlavně o konstrukční vady. Nejsou ovšem v tak špatném stavu, aby se na nich musela omezovat průjezdnost. Osoby provádějící prohlídky dají do podmínek, že most vyžaduje opravu či přestavbu tak do pěti let,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

Mosty v havarijním stavu se kontrolují každý rok, mohou být prováděny i mimořádné prohlídky.

„Stavy mostů aktualizujeme každý rok. V celém kraji není aktuálně havarijní žádný. Velmi špatných mostů máme třicet, špatných osm,“ dodal Malý. (jk)

Zajímavosti o mostech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji

Zlínský kraj má v majetku 712 mostů. Nejvíc je jich na Valašsku (266), nejméně na Kroměřížsku (127). Zlínsko má 188 mostů, Slovácko 131.

Nejstarší most Zlínského kraje je na Velehradě. K dopravě slouží už od roku 1750.

Na Valašsku je nejstarší most v Hošťálkové. Byl postaven v roce 1868.

Nejstarší most na Kroměřížsku pochází z roku 1887. Byl postaven přes inundační příkop před Bystřicí pod Hostýnem s místním názvem Cigaňák.

Ve zlínském okrese je považován za nejstarší most z roku 1910. Stojí v Pohořelicích.

Nejdelší most Zlínského kraje byl postaven v roce 1979 ve Vsetíně. Jde o nadjezd nad železniční tratí. Je dlouhý 420,48 metru.
Nejdelším mostem na Zlínsku je také nadjezd – nad železnicí a řekou Dřevnicí.

Je dlouhý 171,1 metru, byl postaven v roce 1986.
V okrese Kroměříž nejdelší most z roku 1959 spojuje břehy řeky Moravy u Kvasic. Je dlouhý 96,45 metru.

Na Slovácku je nejdelší most přes Moravu v Uherském Hradišti. Délka přemostění činí 53 metru. Tento most je na Hradišťsku současně architektonicky nejzajímavější. Byl postaven v roce 1928, rekonstruován v r. 1999. Jde o kulturní památku.

Zdroj: ŘSZK