Jsou přesvědčeni, že k bezdůvodnému odložení hlasování o několik dnů nemělo vůbec dojít.

„Hejtmanovo jednání je na hraně zákona, v každém případě za hranou dobrých mravů,“ sdělil Michal Dvouletý.

Průběh projednávání investičního záměru nové nemocnice podle nich nahrává domněnkám, že v tomto případě není něco úplně v pořádku, že se zde nejedná o seriózní výměnu názorů, a že dochází ke snaze donutit zastupitelstvo ke schválení nové nemocnice stůj co stůj.

Pokud prý bude investiční záměr k nové nemocnici tento pátek schválen, jsou rozhodnuti ihned podat podnět Ministerstvu vnitra ČR o rozporu schválených usnesení s principy zákona o kraji v otázce rozdělení pravomoci.

„A zároveň obratem podáme ústavní stížnost s žádostí o předběžný zákaz realizace usnesení a následně o jeho zrušení s tím, že věc nesnese odklad, a proto se přistupuje k přímému podání Ústavnímu soudu,“ přidali.

„Odmítám to snad i číst,“ reagoval hejtman Jiří Čunek.

Proces schvalování Investičního záměru je podle něj vedený správně, v souladu se zákonem.

„Je to legrace,“ komentoval úsilí Soukromníků.

„Hra předem ztracená,“ přidal.

Ivo Valenta má podle něj dostatek peněz, aby se takovými věcmi mohl zabývat. Věří ale, že v tom pokračovat nebude.