Obě strany se dohodly, že budou společně koordinovat postup příprav stavby, vzájemně se informovat a vytvoří koordinační výbor, který bude dohlížet na zrychlení celého projektu.

Stěžejní částí přivaděče do Zlína je stavba D4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na ni pak navazují další úseky přivaděče, které investorsky řídí spolupracující partneři, tedy Zlínský kraj, město Zlín a Správa železnic. Celková délka přivaděče Zlín (propojení dálnice D49 a silnice I/49) je plánovaná v délce přibližně šesti kilometrů.

Zlín Design Week 2023, týdenní design festival, kde může každý najít inspiraci.
VIDEO: Krajské město žije designem. Začal tradiční Zlin Design Week

„Napojení Zlína na nově budovanou dálnici D49 je zcela klíčové pro kraj i samotné město. Roky se nic nedělo, dokud nezačala výstavba D49, a proto je teď nutné vše zrychlit a co nejdříve začít stavět. Budeme žádat o podporu Ministerstvo dopravy a vládu, aby byl přivaděč zařazen mezi stavby financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, popřípadě Evropské unie,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Hejtmanství i zlínský magistrát se také dohodly na vytvoření koordinačního výboru, který bude dohlížet na urychlení přípravy projektů za všechny čtyři investory.

„Fakt, že komunikaci propojující budovanou dálnici D49 a silnici I/49 dlouhou zhruba šest kilometrů staví čtyři investoři, je určité specifikum České republiky. Proto vnímáme potřebu co nejvíce tyto jednotlivé subjekty koordinovat. Zároveň je pro získání externího spolufinancování vhodné jasně deklarovat, že se jedná o jednu významnou stavbu, ačkoliv ji staví více partnerů. Věřím, že se nám tak podaří zrychlit přípravy, samotnou stavbu i získat potřebné vícezdrojové financování,“ doplnil primátor města Zlína Jiří Korec.

Operace. Ilustrační foto.
Ministerstvo zamítlo KNTB statut specializované péče, 496 operací za rok nestačí

Zlínský kraj se zavázal dokončit přípravu propojení mezi křižovatkou silnic II/490 a III/4911 u Kostelce po křižovatku u obchodního centra Kaufland, včetně napojení ulice Sokolské. Město Zlín pak dokončí přípravu propojení mezi křižovatkou u obchodního centra Kaufland kolem místní části Zálešná s napojením na ulici Podvesná XVII.

Po vydání stavebního povolení převezme zodpovědnost za realizaci obou úseků Zlínský kraj. Po jejím dokončení zařadí město Zlín stávající silnici II/490 do svých místních komunikací (ulice Sokolská a Dlouhá).