Historik Miroslav Maňas vysvětluje adventní a předvánoční zvyky na východní Moravě

Co je to advent?

Je to doba očekávání příchodu Spasitele na svět. V minulosti byl časem postu, střídmosti a rozjímání. V tuto dobu bylo zakázáno tančit a zpívat. Kromě toho byl advent také časem setkání s rodinou, draní peří, návštěvy mší a rorátů. V dnešní době tyto tradice dodržuje už jen málokdo.

Kdy adventní doba začíná?

Dnes za advent považujeme období čtyř neděl do Štědrého dne, přičemž poslední neděle je právě ta před Vánocemi. V minulosti to však běžně bývalo i šest nebo osm týdnů. Někdy lidé advent počítali už od svátku svatého Martina.

Jídelní tabule se o adventu také nějak mění?

Pro Valacha se v minulosti jídelní tabule moc neměnila. Maso bylo drahé, a tak se k němu často nedostal ani při posvícení. Základním pokrmem na Valašskokloboucku byly především brambory a zelí. Hospodyně připravovaly také různá postní jídla jako například hrachovou polévku, pšeničnou nebo pohankovou kaši.

Dokázal byste popsat cestu kapra a bramborového salátu na vánoční stůl?

Ryba byla považována za postní jídlo, nemohl si ji však dopřát úplně každý. Stejně tak tradice kapra není dlouhá, na štědrovečerní tabuli patří až od poloviny 19. století. Předtím se jedly i jiné ryby. Ve městech u movitějších lidí se připravoval například kapr na modro. V dolních vrstvách se dlouho jedly spíše kaše na sladké i slané způsoby. Smažený kapr a salát je až poválečná móda. Dá se říct, že jej zavedli komunisté. Mladý je také trend mít doma vánoční stromeček.

V minulosti vánoční stromečky v domácnostech nebyly běžné?

První vánoční strom je doložený v 16. století v Brémách. K rozšíření však došlo až v 19. století. Nejdříve byl stromek zavěšený nad stolem špičkou směrem k zemi a ozdobený byl jen velmi skromně. Na stromek patřily pentle, bohatší na něj věšeli i svíčky. Baňky jsou záležitostí až mnohem mladší.

Jaký význam má pro dnešního člověka svátek svatého Mikuláše, který se slaví v době adventu?

I v adventním období se některé tradiční obyčeje a zábavy vázaly ke dnům významných světců. Na vesnicích se stále drží tradice obchůzek spojených se svátkem svatého Mikuláše. I když to již není v takové míře, jak tomu bylo třeba před třiceti lety.

Jak taková mikulášská obchůzka vypadá?

Je zvykem, že vyjdou do ulic Mikuláš, anděl a čert, které doprovází další různé maškary. Ty se liší v podstatě vesnici od vesnice. Stejně tak se v každé vesnici trochu liší masky jednotlivých postav. Ve Valašských Kloboukách například chodí Turek, který je oblečen do červeného. Barva má symbolizovat vpád tureckých vojáků, kteří se okoupali v krvi Klobúčanů. V Lačnově mají zase čerti na čele přilepený ježčí kožich, kterým píchají zlobivé děti.

Na jaké další postavy můžeme v době svátku svatého Mikuláše narazit?

Kromě klasické trojice doprovází skupinu již zmiňovaný Turek nebo kobyla, která také symbolizuje vojáky a válku. Dále pak můžete potkat Žida, Smrt nebo Lucky, které dělají husím křídlem křížky na čelo a kontrolují hospodyním domácnost.

Znáte historii této tradice?

Je to tradice velmi stará a jejím předním účelem bylo zklidnit v době adventu neposedné a zlobivé děti a připravit je na příchod Spasitele. O to se starali čerti, ze kterých děti měly strach. Mikuláš s andělem pak obdarovávali hodné děti malými dárečky. Perníčky, sušeným ovocem a dalšími pochutinami.

Vy sám dodržujete tradici mikulášských obchůzek?

Chodíme se stejnou partií už od základní školy. Když jsem byl malý, chodil jsem za čerta. To se ale nehodí k mé povaze, takže v posledních letech jsem převzal roli Mikuláše. Mám tu tradici rád hlavně proto, že se děti i dospělí na chvíli odtrhnou od běžného shonu, počítačů, notebooků a tabletů a vyrazí na čerstvý vzduch.

Jaké další tradice jsou spojené s předvánočním časem?

V minulosti se lilo olovo, ze kterého se pak věštila budoucnost. V některých domácnostech se tato tradice drží do dnešní doby. Blíží se také čas první adventní neděle, což je doba, kdy se mladé dívky vydávaly pro višňovou větvičku, kterou celý advent zalévaly ještě před východem slunce. Kolikátý den větvička vykvetla, tolikátý měsíc slavila dívka veselku.

MICHAELA HORÁKOVÁ

Adventní čas na náměstí ve Zlíně. Tady je PROGRAM

Co byste mohli o adventu vědět

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. V posledních dvou stoletích nabývá na důležitosti materiální příprava Vánoc kupování vánočních dárků, pečení cukroví, úklid a výzdoba domovů adventními a vánočními dekoracemi.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Roráty oráty (z latinského rorate „rosu dejte") představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Zavedl je český král Karel IV. Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního tématu.

Adventní kalendář

25. listopadu sv. Kateřina

den po svaté Kateřině začínal v českých zemích a na Moravě adventní čas. V tuto dobu bylo zakázáno tančit a zpívat. Kromě toho byl advent také časem setkání s rodinou, draní peří, návštěvy mší a rorátů.

4. prosince sv. Barbora

Barborky jsou prastarý lidový adventní zvyk, kdy na svátek sv. Barbory dne 4. prosince 20 dnů před Štědrým dnem o Vánocích se uřežou větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně rozkvetly. Barborky o Vánocích symbolizují nejen příchod nového světla v podobě Ježíše Krista, ale připomínají nám i právě proběhnuvší zimní slunovrat, který v konečném důsledku způsobí zánik zimy a příchod dalšího voňavého a květy ozdobeného jara. Také to může znamenat, že se dívka, která barborku měla ve váze, do roka a do dne vdá.

6. prosince sv. Mikuláš

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání" a „strašení" zlobivých dětí.

13. prosince sv. Lucie

Na sv. Lucii obcházely na východní Moravě po staveních bytosti nazývané Lucy nebo Lucky. Byly to postavy v bílém hábitu, tváře měly obílené od mouky. V rukou měly husí brk a vydávaly sičivé zvuky. Jejich úkolem bylo vymést ze stavení všechny pavučiny a nečistoty. Ale také přadleny od kolovratů. V tuto dobu se už nesmělo podle pověstí příst.

1. neděle adventní

První adventní neděle je v kalendáři vždy mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Je to tedy pohyblivé datum, a to proto, aby čtvrtá adventní neděle vyšla na neděli před 25. prosincem. První adventní neděle nese označení „železná". Toto slovo je ovšem pouze komerční nálepkou.

2. neděle adventní

V tomto období má svátek sv. Lucie, 13. prosince. O sv. Lucii se říká, že žila ve 4. století, rozdala veškerý svůj majetek a rozhodla se žít dál jako křesťanka. Dle legendy si vydloubla oči a nechala je poslat svému pohanskému nápadníkovi. Oči jí do druhého dne narostly znovu. Sv. Lucie zemřela mučednickou smrtí.

3. neděle adventní

Tato neděle se také nazývá stříbrná.

4. neděle adventní 

Tato neděle se nazývá též zlatá.

Adventní období končí západem slunce na Štědrý den. Po tomto období by se měla zapálit poslední 4. svíčka na věnci. (Měla by být bílé barvy a je zasvěcená Kristu). Zdroj: Wikipedia.org

Výroba advetního věnce

1. KROK. Co potřebujeme: 4 svíce, chvojí, ozdoby dle vlastního výběru, vázací drát, kleště, tavnou pistoli, základní korpus věnce.

2. KROK. Korpus celý obalíme chvojím a upevníme jej vázacím drátem. Pak připevníme ozdoby dle libosti.

3. KROK. Konečná úprava věnce. Připevníme svíce a můžeme doaranžovat například mašlí, sušeným ovocem atd.