„Předpokládá se, že skutečný počet HIV pozitivních osob je zhruba dvě stě," uvedla Hana Tkadlecová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví z krajské hygienické stanice ve Zlíně. V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV.

Zlínský kraj se ale v žebříčku krajů s počtem nakažených osob řadí spíš na zadní příčky.

„Je to částečně dáno venkovským charakterem kraje," sdělila Hana Tkadlecová. Počet nakažených osob ale pořád stoupá.

„Protože s každým nakaženým roste počet takzvaných zdrojů, které mohou infekci dále šířit," vysvětlila Tkadlecová. Dle ní je nejčastější cestou přenosu v našich podmínkách nechráněný pohlavní styk. Zdravotní ústav Zlín a Vsetín nabízí i anonymní testování.

„Do zlínské pobočky se přišlo v letošním roce bezplatně a anonymně vyšetřit celkem dvacet šest osob. Z toho je jednoznačně patrný dopad kampaně testovacího týdne, protože za poslední dva dny se nechalo otestovat jedenáct osob. Ve vsetínské pobočce, která je výrazně menší, se nechali otestovat tři lidé," uvedl mluvčí Daniel Rojan za Zdravotní ústav Zlín a Vsetín. Včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život.

„Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím," řekl Daniel Rojan.

„Klient přichází do poradny, kde má k dispozici předtestové a potestové poradenství a je mu odebrána žilní krev na vyšetření HIV protilátek. Výsledek vyšetření je oznamován za týden," popsal průběh testování Daniel Rojan. Vyšetření provádějí také ve Vsetínské nemocnici.

„V letošním roce bylo otestováno sedm set devadesát osob. Za srovnatelné období loňského roku to bylo přibližně stejné množství testů. U jednoho vzorku se potvrdila pozitivita. Jedná se o vyšetření s potřebným mezinárodním certifikátem, které je placené," uvedla mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková. Bezplatná vyšetření pro drogově závislé a jim blízké lidi lze provést v centrech pro uživatele drog.

„Ke dni 25. listopadu bylo v našem zařízení otestováno třicet čtyři osob. Počet otestovaných se meziročně příliš nemění, zhruba plus minus deset procent," sdělil vedoucí Kontaktního centra Plus z Kroměříže Radovan Klabal.

„Celkový čas testů včetně tohoto poradenství je zhruba čtyřicet minut," vysvětlil Radovan Klabal. Upozorňuje také, že v populaci uživatelů drog je v ČR vir HIV rozšířen jen minimálně.

„Je to dáno především tím, že v ČR funguje výměnný program injekčních stříkaček a jehel," poznamenal Radovan Klabal. V K centru Zlín bylo v roce 2015 provedeno testů třicet. Testovat se nechalo čtyřiadvacet osob.

„Jedná se o screeningový test z kapilární krve pro zjištění možné infekce HIV. Výsledky jsou do patnácti minut. V případě pozitivního výsledku testu je klient upozorněn na to, že se jedná o screeningový test a je mu doporučeno přetestování ve zdravotnickém zařízení z žilní krve," popsala vyšetření vedoucí K centra Zlín Kateřina Maděrová.

Po potvrzení diagnózy si člověk má možnost vybrat AIDS centrum, ve kterém bude sledovaný a léčený.

„V České republice je šest AIDS center. Nakažení ze Zlínského kraje se nejčastěji léčí v Ostravě nebo v Brně, ale někteří dojíždí i do Prahy," informovala Hana Tkadlecová. To, že by se počet nemocných HIV zvedl v souvislosti s vlnou uprchlíků, se nepředpokládá.

„Nejsme cílovou zemí uprchlíků a navíc je infekce vázána na specifickou cestu přenosu," vysvětlila Tkadlecová.

IRENA JURČÍKOVÁ