V řadě z nich se objevují fantazie o cestování na měsíc, kosmické stravě ve formě pilulek anebo krabicovitých robotech, kteří slouží lidem. Většina z těchto věcí se nesplnila, technický pokrok však kráčí kupředu kroky doslova mílovými.

Dokladem toho je třeba rozmach moderních komunikačních prostředků, ke kterým patří například internet. Ten skýtá skutečně nepřeberné množství možností, jak oslovit veřejnost a zůstat s ní v kontaktu. O tom, že je to v dnešní době již naprosto běžná součást komunikace, která má své nezastupitelné místo, svědčí mimo jiné i fakt, že jej dnes v každodenní praxi využívají už i církve. Tedy společenství, která bývají veřejností vnímána často jako velmi konzervativní.

„K tomu, abychom mohli uprostřed velkých kulturních změn, zvláště patrných ve světě mládeže, na tyto otázky adekvátně odpovědět, jsou způsoby komunikace, které otevřel technologický vývoj, nepostradatelným nástrojem. Digitální svět dává k dispozici prostředky s téměř neomezenou kapacitou projevu a otevírá tím pozoruhodné perspektivy,“ napsal ve svém loňském poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků papež Benedikt XVI.

Nabádá v něm k tomu, aby církevní představitelé využívali všech moderních možností ke komunikaci s lidmi. Nutno podotknout, že iniciativy v tomto ohledu se již dříve chopila celá řada církví a náboženských společností. Na internetu mají prezentace arcibiskupství, křesťanské spolky mládeže, je možno najít ekumenické stránky, stejně, jako specializovaný portál pro duchovní. Svou webovou prezentaci má téměř každá farnost také na Zlínsku.

Příkladem jde například ta při kostele svatého Filipa a Jakuba přímo v centru krajského města. Jejich stránky jsou přehledné, plné zajímavostí a aktualit. Návštěvnící na nich najdou časy bohoslužeb, termíny nejrůznějších akcí, důležité kontakty i řadu dalších informací, například o kaplích v okolí či skupinách, které ve farnosti fungují. Sám její hlavní představitel farář Ivan Fišar se nedávno zúčastnil také on line rozhovoru pro čtenáře Zlínského deníku. Stejně přehlednou internetovou prezentaci má třeba i otrokovická farnost svatého Vojtěcha nebo evangelická farnost v Zádveřicích-Rakové.

„Stránky jistě pomáhají, například pokud lidé nemohou přijít do kostela, mají možnost si na nich přečíst kázání anebo důležité informace,“ konstatoval farář zdejší církve Českobratrské evangelické Miloš Vavrečka s tím, že v každodenní práci mu pomohou také emaily či SMS. Zejména tehdy, pokud je třeba některý z členů farního společenství nemocný nebo má problémy. „Pokud se za ním nedostanu, mohu mu aspoň napsat a povzbudit ho touto cestou,“ dodal duchovní.

Emaily jako důležitou a v současnosti zcela běžnou součást komunikace bere farář Vavřinec Černý z Vlachovic na Zlínsku. A o čem si s věřícími píše? „Napůl jde o záležitosti organizační, napůl duchovní. Například se takto lépe řeší problémy důvěrnějšího charakteru, u kterých by rozhovor tváří v tvář byl pro dotyčného člověka nepříjemný,“ přiblížil vlachovický farář.

S podobnou formou pomoci má zkušenosti například rodák ze Zlínska Petr Horák, který studuje vysokou školu v Praze. „Měl jsem velké osobní problémy a kněz, na kterého jsem byl z naší vesnice zvyklý, který znal moji situaci a já jsem k němu měl důvěru, byl stovky kilometrů daleko. Tehdy jsme spolu vedli dlouhé rozhovory přes Skype a hodně mi to pomohlo,“ zavzpomínal student Petr.

Nejen problémy však řeší kněží se svými farníky přes internet. Někde do schránek farníků, kteří se přihlásí k odběru novinek, zasílají například ohlášky. Svůj profil má na sociální síti Facebook také salesiánský klub mládeže ve Zlíně na sídlišti Jižní svahy. Tento krok je logický. Sociální sítě navštěvuje řada mladých lidí, kterým je toto prostředí známé a dobře se v něm orientují. Informovat o akcích a sdělovat novinky tak lze nejen stávajícím návštěvníkům klubu, ale také potencionálním novým členům.

Ne však všechno jde řešit v církvi pomocí internetu. Například za vykonáním zpovědi a získáním rozhřešení musí věřící přijít za katolickým duchovním osobně. Přestože moderní komunikační prostředky, kterými jsou kromě internetu třeba i rádio a televize, mohou řadu věcí ulehčit, základ je v církvích vždy na osobním setkávání a společných prožitcích.

„Věřící si sice mohou pustit bohoslužbu třeba v televizi Noe anebo na rádiu Proglas.Nicméně je to alternativa například pro nemocné, nemohoucí anebo maminky, které pečují o malé či nemocné dítě a nemohou se účastnit bohoslužeb v kostele. Můj názor je ten, že ulehčovat si takto víru není ideální a kdo je zdravý, měl by přijít do kostela osobně,“ míní kaplan vizovické farnostiJindřich Peřina.