Zlín Od roku 1945 do současnosti nese název náměstí Míru.

Pamětníci si ho ale ještě pamatují jako Hlavní, později také Masarykovo. Vedle pošty bývala proluka. V roce 2004 ji nahradil polyfunkční dům.

Novou a ucelenou podobu dal náměstí nejnovější komplex obchodního a zábavního centra Zlaté jablko. Navržen byl architektem Svatoplukem Sládečkem, slavnostně otevřen pak v roce 2008. Do komplexu byla zapracována fasáda bývalého hotelu Záložna, na jehož místě a místě vinárny U Slunce moderní stavba stojí.

AUTORA SOCH NEZNÁME

„Náměstí zdobí starodávné sochy sv. Donáta a sv. Floriána,“ uvedl Martin Pášma ze zlínského zámku.

Socha svatého Donáta na náměstí Míru ve Zlíně

Jejich autor dnes již není známý.

„Na náměstí přibyly nejspíše za vlády hrabat Rottalů před rokem 1763,“ dodal Zdeněk Pokluda, historik působící na Univerzitě Tomáše Bati. Jižní části náměstí dominuje park s fontánou. Za současnou podobou náměstí se skrývá dlouhá stavební historie.

Jen dvě prastaré pískovcové sochy po staletí střeží tajemství, která se odehrála na čtvercové prostoře. Jakou pravdu by odhalili tito němí svědkové?

Už naši pradědové a prababičky znali zlínský rynek s půvabnou kašnou se sochami dvou svatých a s vysokými štíty průčelí domů. Pamatují si i poslední podloubí. Na náměstí stávaly odedávna domy měšťanů slavných zlínských rodů Sousedíků, Kašpárků, Krajčů, zdatných to obchodníků.

Proměny podoby náměstí představují historické fotografie: stará radnice vyhořela, jižní zástavba náměstí byla zbořena a nová zástavba domů vyrostla ve 30. letech na jeho severní straně. Bouralo se ještě i po válce, poslední stavba zmizela roku 1947. Původní podobu náměstí představovaly až do roku 2006 hotel „Záložna“ a vinárna „U Slunce“.

„Připomínkou původního bloku domů stojícího mezi hlavní třídou T. Bati a původním náměstím je budova bývalého Moravského peněžního ústavu, současná pobočka Raiffeisenbank,“ uvedl Zdeněk Pokluda z Informačního centra Baťa UTB ve Zlíně.

Dodnes v původní podobě přežily už jen sochy svatých.