Brumovská ulice ve Valašských Kloboukách: sídlí v ní firmy, obchody i učiliště

Lidé přecházejí silnici, kde se jim zlíbí. Město se chce zasadit o bezpečnost s pomocí dopravních expertů. K diskusi však přizve i občany, slibuje.

„Provoz aut je tu opravdu velký. Nesmíme zapomínat, že je to spojnice na Slovensko," poznamenala Zuzana Unarová.

A chodců?

„Nechodí jich tu sice tolik jako například Potečskou ulicí, ale i tak je tu jejich pohyb značný," zhodnotil Jaroslav Orsák.

„Nějaký přechod pro chodce by se tu doopravdy hodil," řekl Orsák. „Nejbližší je tak zhruba kilometr daleko," dodal.

Denně přecházejí ve směru od náměstí a zpět silnici také studenti tamního učiliště. „Když tu nikde nejsou přechody, je jasné, že lidé budou přecházet mimo ně," konstatoval Orsák.

Kloboucká radnice si je podle místostarosty Martina Janíka problému vědoma. Podotýká, že situace je složitá zejména v místě u výjezdu z areálu Valaškoklobouckých služeb.

„Chodci zde musejí vcházet na hlavní cestu a hrozí velké nebezpečí dopravní nehody," přiznal místostarosta Janík. „Kromě přechodů, které v celé Brumovské ulici chybí, chceme prioritně vyřešit právě toto místo," přislíbil.

K řešení situace hodlá vedení města využít pomoc odborníků na dopravní infrastrukturu. Pod záštitou Prezidia dopravní policie se letos ve všech krajských městech konají setkání s názvem Dopravní snídaně s BESIPem.

Ve Zlínském kraji se toto setkání uskuteční v úterý 11. listopadu od 8 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. Kromě nejrůznějších prezentací BESIPu, Centra dopravního výzkumu a Policie ČR má na setkání dojít také k diskusi o konkrétních problémech, které trápí náš region.

Valašskokloboucká radnice se chce zapojit do diskuse a vyšle na konferenci své zástupce. Slibuje si od toho hlavně odborný návrh konkrétního řešení, které by mělo stávající nevyhovující situaci změnit k lepšímu.

Prostor pro vyjádření chce dát také občanům města, které tento problém nejvíce trápí. Z diskusí s místními obyvateli vyvstal tento problém jako jeden z nejpalčivějších.

„Pokud by se někdo z ulic Brumovská, Strmá a Pod Dubovcem chtěl akce zúčastnit a podpořit projednání naší věci, může se připojit k městské výpravě," doplnil místostarosta. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři úřadu telefonicky nebo osobně.

POZNÁMKA ROMANA BUČKA

Práce kvapná…

Vedení radnic se často snaží ve snaze zalíbit se veřejnosti uplatňovat rázná a rychlá řešení v otázkách, které v daném městě či obci nejvíce rezonují a o nichž se mluví. Snaha valaškokloboucké radnice přizvat k diskusi o problému nejen občany, ale hlavně erudované odborníky na danou problematiku, je čin zasluhující pochvalu. Je dobře, že si nebere příklad z našich zákonodárců, kteří často ve snaze rychle věc vyřešit raději přijmou jakékoli řešení bez ohledu na to, zda v konečném důsledku není vlastně k ničemu a musí se pak znovu měnit. Nestojí to pak náhodou více času, úsilí i peněz? Raději jednou a pomaleji, ale zato pořádně.

ROMAN BUČEK