„Úpravy zahrnovaly například srovnání terénu, vybudování chodníků či nové přeložky elektrického vedení. Bude tam také altánek a takzvaná babiččina zahrádka, což budou ovocné stromy coby okrasa," informuje místostarosta.

Na prostranství dělníci pracovali přes celé léto až do podzimu.

„Slavnostně otevřené bylo koncem října. V polovině tohoto měsíce se tam konala první akce, což bylo setkání obyvatel před hodovou zábavou," připomíná Jaromír Štach.

vyčíslil na více než dva miliony korun, přičemž obec získala milionovou dotaci od Zlínského kraje.