„Vybrat náhradu za Petra Michálka je velká výzva. Pevně věřím, že budeme vybírat z kvalitních uchazečů. Nyní se domlouváme s vytipovanými členy výběrové komise. Naším cílem je, aby v ní měli převahu renomovaní odborníci z divadelní sféry. Přihlášky a koncepty rozvoje našeho divadla očekáváme od zájemců o pozici ředitele do Velikonoc, aby měli dostatek času na přípravu. Potom bude následovat pečlivé hodnocení kandidátů. Předpokládaný termín jmenování nového ředitele radou města je na začátku června,“ uvedl Pavel Stojar, náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury.

Do dvoukolového výběrového řízení je možné se přihlásit do 14. dubna. Kandidáti si musí pro výběrové řízení připravit, mimo jiné, návrh koncepce divadla na čtyři roky. Předpokládaný nástup je 1. září 2022. Podrobnosti výběrového řízení jsou zveřejněny na webu města Zlína.