„Návrhy na ocenění je možno zasílat na krajský odbor školství do 28. února. Kromě standardních kategorií bude i letos udělena Cena občanů a Cena hejtmana Zlínského kraje,“ informoval radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své kompetenci mládež a sport. 

Sněžení ve Zlíně 28. 1. 2019
Sníh, déšť a mráz očekávejte i v dalších dnech

Vyhlašované kategorie

• nejúspěšnější sportovec jednotlivec

• nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 let

• nejúspěšnější handicapovaný sportovec

• nejúspěšnější sportovní kolektiv

• nejúspěšnější trenér

• Cena fair play