Nedělaly to totiž poprvé. „Naši koně pohyb ve městě zvládají a je důležité je do tohoto prostředí zařazovat. Je to jejich standardní příprava pro činnost ve městě," vysvětlil vedoucí hypologického oddělení Bohumil Miklas.

„Dnešní akce měla preventivní charakter," dodal. Podle Bohumila Miklase se jednalo o kontrolu a dohled na parkovištích u supermarketů, ale například také o působení na bezpečnost v silničním provozu.

„Také jsme se zaměřili na kontrolu domů a zda nedochází k narušování veřejného pořádku. Udělili jsme i několik pokut za menší přestupky," popsal den koní a jejich jezdců z hypologického oddělení v ulicích krajského města. Bohumil Miklas si úterní akci pochvaloval.

„Dnes nám opravdu vyšlo počasí," řekl spokojeně. Podle něj akce splnila svůj účel a tyto preventivní akce budou dle potřeby a požadavků přibývat a opakovat se. Ovšem krasavci z Pozlovic, kde jsou ustájeni, nebyli ve Zlíně poprvé.

Obyvatelé krajského města je mohli například spatřit o svátku všech svatých na zlínském Lesním hřbitově, nebo při některých vypjatých utkáních fotbalové nebo hokejové ligy.