Výsledkem je tak nespočet plesů, zábav a sportovních akcí.

Tradicí se tak stala kromě koštu slivovice také velikonoční veselice, kterou pravidelně pořádá sbor dobrovolných hasičů a následné chození „na klepačku". Stavění a kácení máje je zde již téměř samozřejmostí.

Každoročně se také koná jak prodejní výstava umu a řemesel tak i divadelní představení ochotníků z Vizovic. Sokolíci pravidelně pořádají letní hodovou zábavu. V zimě se kromě sněhových radovánek mohou obyvatelé Bratřejova těšit na vánoční koncert dětí základní a mateřské školy.

K vidění a poslechu bývá též pěvecký sbor základní umělecké školy z Vizovic. Velmi oblíbená je také mikulášská nadílka, během které je dětem rozděleno téměř dvě stě dárků.

Nouze není ani o sportovní vyžití. Fanoušci fotbalu si kromě zápasů okresního přeboru mohou užít také exhibiční utkání svobodných proti ženatým.

Myslivci zase pořádají závody ve sportovní střelbě na asfaltové terče. V rámci nich si můžou střelbu vyzkoušet i děti. Samozřejmě pouze se vzduchovkami.

V požárním sportu se zde koná pohárová soutěž v rámci Zlínské ligy. Pravidelně se v tento den sjede do Bratřejova kolem padesáti družstev. Místní sbor dobrovolných hasičů je početný. Zásahová jednotka čítá patnáct členů. Sportovní oddíl má pak družstvo A a B a navíc i ženský oddíl. „Jsou opravdu dobří," nešetřil chválou starosta obce Antonín Tomšů.

Vánočního turnaje ve stolním tenise se mohou zúčastnit milovníci tohoto sportu i nadšenci každoročně 23. prosince.

Dalšími akcemi jsou oslava svátku matek, dětský den v místní části Chrámečná, setkání seniorů nebo setkání rodáků.

Dominantou obce je farní katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje, který pochází z r.1890 a je vystavěn v novogotickém slohu. „Takový nikde jinde na Moravě k vidění není," nechal se slyšet starosta Antonín Tomšů.

Zajímavostí je, že původní železný kříž na věži kostela byl při rekonstrukci vyměněn za nový z nerez oceli a ten původní dnes visí na stěně márnice. Bratřejov se pyšní jednou raritou. A sice dvěma hřbitovy v jedné obci. Jeden katolický, druhý evangelický. Evangelický kostel se pak nachází v sousedním Pozděchově.

Bratřejov se pyšní také nádhernou přírodou a pěkným okolím. V katastru se nachází tři chráněné sirné prameny a několik studánek. Čtyři z nich obec nedávno zrekonstruovala ve spolupráci s MAS Vizovicko a Slušovicko.

Na výlet se dá vyrazit na nejvyšší vrchol Vizovických vrchů Klášťov (753 m), který je opředený legendami a pověstmi. Archeologické nálezy dokládají, že osídlení zde bylo již v době popelnicových polí a době hradištní. První písemná zmínka o obci pak pochází z roku 1468. Dalším tipem na výlet je rozhledna na Vartovně, vzdálená asi pět až šest kilometrů.

Počet obyvatel obce je téměř neměnný. Drží se kolem sedmi set šedesáti až sedmi set sedmdesáti. I když se lidí rodí méně, než jich zemře, úbytek stačí vyrovnávat nově přistěhovaní. Ani není divu. Bratřejov je klidné a hezké místo pro život. „Do Zlína je to asi dvacet kilometrů, což není až tak daleko," konstatoval Antonín Tomšů.

Také občanská vybavenost je poměrně dobrá. V obci je mateřská škola, první stupeň základní školy, různé zájmové spolky, kulturní dům, fotbalové, dětské i víceúčelové hřiště, obchod, tři pohostinství, kostel a také několik drobných podnikatelů, jejichž služeb lze využít. Větší zaměstnavatelé zde však chybí, proto místní za prací dojíždějí, nejčastěji do Vizovic, Vsetína nebo Zlína.

Není však vše jen růžové. „Trápí nás stav účelových i místních komunikací. Také chodníky kolem hlavní cesty by byly potřeba. Problémem jsou však jako vždy peníze," posteskl si starosta. Kromě toho zmínil, že by bylo potřeba dobudovat také kanalizaci a čističku. To by mohlo stát zhruba kolem sedmdesáti milionů, na což obec nemá prostředky.

Nemálo věcí se však již podařilo. Škola, obecní úřad i kulturní dům byly zatepleny včetně výměny oken, čímž obec ušetří za vytápění, povedlo se vybudovat vodovod a rozvodné řády, díky podpoře spolků obec žije bohatým kulturním životem. To všechno jsou pozitiva, která určitě převáží to, co se zatím nepodařilo uskutečnit.

Bratřejov v číslech

2 – rarita v podobě dvou obecních hřbitovů, zvlášť katolický a zvlášť evangelický

3 – tolik sirných pramenů vyvěrá ze země v katastru obce

773 – je současný počet obyvatel Bratřejova

1193 – to je rozloha nemalého katastru uvedená v hektarech

1468 – z tohoto roku pochází první písemná zmínka o obci

2007 – v tomto roce oslavili bratřejovští jubilea 200 let školství, 120 let od otevření nové budovy školy a 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů

Zajímavosti

Bratřejov je rodištěm Gustava Imrýška, učitele, dlouholetého vizovického kronikáře, lidového vypravěče, vlastivědného pracovníka a čelného činitele muzejního spolku ve Vizovicích a autora knihy Čertoviny z Valašska.

Bratřejov je rodištěm Gustava Imrýška , učitele, dlouholetého vizovického kronikáře, lidového vypravěče, vlastivědného pracovníka a čelného činitele Muzejního spolku ve Vizovicích a autora knihy Čertoviny z Valašska.

Počátkem 18. století bylo Vizovicko vystaveno válečným útrapám- tak zvaným kuruckým vpádům. Tehdy se prý obyvatelé Bratřejova ukrývali po několik let v horách a svá pole obdělávali jen v noci.

ROMAN BUČEK