Současně se rekonstruují některé prostory hradu, které ještě donedávna sloužily jako depozitáře čai pracovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Ty byly přestěhovány a dnes už se chystají plány na konkrétní využití v dalších letech. Hrad se otevře návštěvníkům ve druhé polovině června.

„Hrad Malenovice se sice nemůže pochlubit tak honosnými sály jako jeho jiní, slavnější kolegové, ale jedná se o historicky a především stavebně velmi cennou stavbu, založenou už v 2. polovině 14. století bratrem Otce vlasti Karla IV., moravským markrabětem Janem Jindřichem,“ připomínají muzejníci.

Přestože se může jevit běžnému návštěvníkovi jako malý, skrývá řadu místností a zmíněnými úpravami se plochy budoucích výstavních prostor ještě zvětší.

„Do svých původních prostor se vrátí oblíbená expozice Zvířata na Zemi a člověk, kromě toho počítáme s rozšířenou expozicí archeologickou nebo mineralogickou, s novou podobou výstavy malenovických řemesel a také s novými prostorami pro výstavy,“ uvedl ředitel muzea Pavel Hrubec. 

Slavnostní otevření hřiště a výcvikového prostoru a parkoviště pro techniku v hasičské stanici HZS Zlínského kraje ve Zlíně.
Záchranářům ve Zlíně se zvětší výcvikové prostory