„Klášťov mohl být kultovním místem, svatou horou, kam lidé nosili nalezené předměty jako obětiny bohům,“ uvedl Jiří Kohoutek z Ústavu archeologické a památkové péče Brno. Tuto možnost je však ještě třeba potvrdit analýzou nálezů a dalším výzkumem. „Ten však už necháme příštím generacím,“ dodal s úsměvem.

Klášťov s nadmořskou výškou 753 metrů je nejvýše položeným místem na Moravě, v němž byly objeveny pozůstatky takového hradiska. Badatelé na hoře nalezli řadu unikátních předmětů, například třmeny, koňská udidla, kosy, tehdejší platidla, ostruhy či zlomky velkomoravské keramiky. Mezi nejvzácnější nálezy patří misky slezského typu, které sloužily k obřadům. „Na Klášťově jsme jich našli čtyřiatřicet. Pro srovnání, například v Mikučicích jich objevili jen šestnáct,“ řekl Kohoutek.

Archeologové chtějí Klášťov navrhnout na vyhlášení národní kulturní památkou. Spolu s obcí Vysoké Pole připravují také projekt, který by lokalitu přiblížil návštěvníkům. „Chceme vybudovat vyhlídkový okruh. K jednotlivým sondám a nalezištím umístíme informační tabule,“ uvedl starosta Josef Zicha. Dole v obci možná vznikne i muzeum, kde budou vykopávky k vidění.

Nalezené předměty si však zájemci mohou přijet do Vysokého Pole prohlédnout už i zítra. „Zorganizovali jsme prohlídku Klášťova s odborným výkladem,“ pozval Zicha. Program začne na kopci v hradisku v 16 hodin. Starší občané mohou využít terénního vozu, který je nahoru vyveze. Přistaven bude v 15 hodin u tamního obecního úřadu.