„Projekty partnerství škol nabízejí žákům a učitelům možnost pracovat na společných tématech. Mohou se zabývat uměním, životním prostředím, kulturním dědictvím i jazykovým vzděláváním a podporovat jazykovou různorodost v Evropě,“ vysvětlil Josef Snopek, ředitel Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti. Podle jeho vysvětlení se škola UNESCO do projektu zapojila poté, co ji oslovil koordinátor, škola z finského Iisalmi. „V roce 2006 naši školu vybrali ze 120 přihlášených podobných zařízení z celé Evropy,“ doplnil Josef Snopek. Místostarosta Evžen Uher na radnici přivítal mimo zástupce školy UNESCO v Uherském Hradišti i výpravu z Finska, Německa a Španělska.