Zatímco v Uherském Hradišti se jedná o první vlaštovky, jinde už jsou podobné systémy běžné.

„Je to iniciativa jednotlivých škol. Souvisí to s celkovou elektronizací, spousta škol v kraji už takové systémy v nějaké podobě má. Střední školy se tak přibližují vysokoškolskému prostředí, přispívá to k větší transparentnosti,“ míní Stanislav Minařík, krajský vedoucí odboru školství.

Začali s tím na gymnáziu

Jako první začalo elektronický systém před dvěma lety používat gymnázium v Uherském Hradišti. Na zavedení elektronické klasifikace se zde připravovali několik let. Definitivně ji zavedli ale až tehdy, kdy bylo jasné, že ho může využívat významné procento rodičů a nebude tedy nutné ho dlouhodobě vést duplicitně s „papírovým“ systémem.

„Zjistili jsme, že zápis do žákovských průkazů nebýval úplný a často z něj nebylo zřejmé, jaká je výsledná známka,“ osvětlila důvody vzniku zástupkyně ředitele Jana Buršová.

S propracovaným systémem, který vyhodnocuje průměr nebo přikládá jednotlivým známkám různou důležitost, jsou podle ní rodiče spokojeni. „Z dotazníkového šetření mezi rodiči zvítězil s vysokým počtem procent názor, podle kterého bychom v tom měli určitě pokračovat,“ dodala Buršová.

Spokojení jsou i studenti

Elektronický způsob zadávání hodnocení vyhovuje i studentům. „Podle mě je to dobré, protože konečně vím, jaké mám známky,“ potvrdila studentka hradišťského gymnázia Markéta Giblová z Traplic. Pro některé rodiče sice může být práce s internetem stále potíž, mládež ale systém ovládá bezproblémově.

„Když jsme měli indexy, musela jsem si známky zapisovat sama a někdy třeba člověk není ve škole nebo se mu to nechce dělat. Teď stačí sednout za internet a hned mi to ukáže, jaký mám průměr, jestli ještě má nebo nemá cenu se v daném předmětu snažit,“ vysvětlila s úsměvem Giblová.

Podobný způsob zveřejňování známek zavedla v polovině loňského školního roku také obchodní akademie. „Elektronický systém se nám zatím osvědčil výborně. Používáme ho od února, takže teď zahajujeme druhé pololetí jeho fungování. Žáci se přes vygenerované heslo mohou kdykoliv podívat na průběžnou klasifikaci, stejně tak i jejich rodiče z domu. Učitelé do systému zadávají známky, které jsou okamžitě vidět,“ vysvětlila funkci systému zástupkyně ředitele Marcela Zlatníková.

Další školy se chtějí přidat

Ostatní školy v okolí zatím elektronickou klasifikaci nepoužívají, vážně o tom ale uvažují. Gymnázium ve Starém Městě stále používá obvyklý způsob zapisování známek, po domluvě s rodiči ale elektronickou klasifikaci bude zvažovat.

„Máme pořád klasické indexy, elektronický systém zatím nevyužíváme, ale uvažujeme o něm. Problém je, že máme takovou skladbu žáků, kteří jsou například hůře sociálně zajištění. Budeme to probírat s rodiči v listopadu na rodičovské schůzce. Tam se s nimi budeme domlouvat, jakou mají představu, co by pro ně bylo přístupné,“ oznámila ředitelka staroměstského gymnázia Zdislava Svobodová.

Podobně je na tom i hradišťská průmyslovka. Podle jejího ředitele Jaroslava Zatloukala plánují elektronický systém v budoucnu zavést především proto, aby měli rodiče komfortnější kontrolu nad známkami.

„Zatím jsme se ale s rodiči o konkrétních záležitostech nebavili. Uvažujeme o tom v horizontu dvou let,“ dodal Zatloukal.