Hrad Malenovice bude až do jara 2018 uzavřený. V plánu je ale i nová expozice v Otrokovicích.

„Již od května se postupně stěhují sbírkové předměty z depozitářů na hradě, od září pak z důvodu vyklízení musíme uzavřít zoologickou expozici," prozradila Deníku zástupkyně ředitele Milena Dvořáková.

Ještě v srpnu si tak mohou návštěvníci prohlédnout expozici „Zvířata na Zemi a člověk". V září bude návštěvníkům nabízeno zvýhodněné vstupné na prohlídkový okruh hradu a expozici na hájence.

Stěhování je velmi náročné. „Jedná se o tuny věcí, které se stěhují, je to logisticky velmi náročné, vše se musí přenášet v rukou po mnoha schodech. Například sbírky minerálů jsou i velmi těžké, není tam žádný výtah apod.," popsal ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec.

ZOOLOGICKÁ A ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE V NAPAJEDLECH?

Zatímco se stěhují exponáty z hradu do depozitáře v Otrokovicích, hledá vedení muzea i další vhodné prostory.

„Jednáme s paní starostkou Napajedel o možnosti využít prostory v nevyužívané budově v Napajedlech, kam by mohla přijít zoologická a archeologická expozice," sdělil Hrubec, který věří, že by v Napajedlech mohly probíhat i prohlídky.

„Bylo by dobré, kdyby část budovy sloužila i jako výstavní prostor. Část předmětů by tak stále byla k vidění a také bychom stále připomínali, že hrad existuje a bude opět otevřen," dodal.

MUZEUM CESTOVATELŮ BUDOU HOSTIT OTROKOVICE

Vzhledem k tomu, že do otrokovického depozitáře se všechno nevejde, Rada Zlínského kraje rozhodla o podpisu smlouvy mezi Muzeem jihovýchodní Moravy a Střední průmyslovou školou Otrokovice, kde jsou volné prostory v internátu v domově mládeže.

„Tam bychom rádi umístili především archiv cestovatelů Zikmunda a Hanzelky," plánuje Hrubec. V současné době jsou unikátní cestovatelské fondy uloženy ve Lhotce, kde muzeum užívá část bývalé městské knihovny.

„Jsou tam neuvěřitelné kousky, ale je tam málo místa a celkově to není zcela vyhovující. Proto velmi vítáme možnost přemístit sbírkový fond do výrazně lepších prostor," těší se ředitel. Přesto že se stěhují z malenovického hradu tisíce předmětů, přemístění světově unikátních cestovatelských fondů ze Lhotky má jistou prioritu.

Vizí je zřídit v Otrokovicích cestovatelské muzeum a umístit do něj celosvětové unikáty.

„Rada Zlínského kraje již schválila uzavření smlouvy o výpůjčce prostor, se školou bychom ji rádi rychle podepsali a pustili se do práce," doufá ředitel. V otrokovické průmyslové škole je dokonce i zajímavý projekt, tzv. experimentárium, který by se mohl s cestovatelskou expozicí doplňovat.

„Ve dvou podlažích budou k dispozici internátní pokoje, které bychom mohli využít i pro expozice. „Plánujeme, že v jednotlivých pokojích by byly uloženy sbírkové fondy, které spravujeme dle témat, jednotlivých realizovaných cest a cestovatelů," uvažuje Pavel Hrubec.

V budoucnu by v přízemí vznikla také přednášková místnost a expozice. Prozatím by ale muzeum využilo prostory i jako sklad fondů vystěhovaných z hradu. „Pokud to dobře naskládáme, tak by tam mohla být i malá expozice, kterou bychom už v září rádi slavnostně otevřeli," těší se Hrubec.

Pokud by se smlouva s Průmyslovou školou Otrokovice nepodařila podepsat, muselo by Muzeum jihovýchodní Moravy najít jiné vhodné skladovací prostory a ty si pronajmout za nemalé finanční prostředky.

„Věříme ale, že to dobře dopadne," předpokládá vedení muzea. „Už to stálo velké úsilí a rozhodně to stojí za to. Nikde na světě není tolik cestovatelských objevů jako u nás. Vše zejména díky Hanzelkovi a Zikmundovi, kteří věnovali zlínskému muzeu naprosté unikáty," dodává.

STĚHUJÍ SE STOVKY TISÍC PŘEDMĚTŮ

Jak exponáty z hradu, tak ze Lhotky by vedení muzea potřebovalo co nejdříve přemístit. „Aktuálně máme přes 300 tisíc evidenčních čísel, samotných sbírkových předmětů je přes 500 tisíc. Naše muzeum je mezi desítkou nejnavštěvovanějších muzeí v republice. Jen na hrad Malenovice chodívá kolem 20 000 návštěvníků ročně," vyčíslila Dvořáková.

Zatím budou na hradě pokračovat běžné prohlídky, dětské nedělní prohlídky a hrad je otevřen i kvůli svatebním obřadům. Poslední by měl proběhnout v sobotu prvního října.

O svatby na hradě je přitom velký zájem a svatebčané si je domlouvají několik měsíců dopředu.

Z hradu je třeba vše vystěhovat nejpozději do konce roku. Stavební činnost by měla být zahájena v lednu 2017 a dělníci by měli skončit v dubnu 2018. Opravena bude zejména statika hradu. Současně bude odvodněno nádvoří.

Zahájení úplné návštěvnické sezony by mělo být v květnu 2018, kdy by měla proběhnout velká slavnostní akce pro veřejnost. Opět by mohlo jít o koncipovaný příběh propojený s jarmarkem.

Výstava v hájence možná zůstane

Pro návštěvníky malenovického hradu možná zůstane k dispozici expozice „Dřevo, proutí, sláma" na hájence.

„Pokud to stavební aktivity dovolí a bude to bezpečné, plánujeme nechat hájenku pro veřejnost přístupnou, případně i pořádat menší kulturní akce," plánuje ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec.

MARCELA KANIOVÁ