„Jelikož uplynula dlouhá doba od výstavby nádrže už se nedalo opravu odkládat. Jinak by mohl začít být pohyb na hrázi nebezpečný. S věkem se totiž stále snižuje únosnost lávky do odběrné věže a přemostění přepadu nádrže,“ uvedla Grodová.Doplnila, že v roce 2004 už prošla hráz sanací návodního opevnění a rekonstrukcí vstupního objektu do revizní štoly.

„Teď ale bude oprava mnohem rozsáhlejší. Na vodním díle Fryšták plánujeme modernizaci čítající tři etapy. V současné době probíhá první, a to rekonstrukce koruny hráze,“ řekla Grodová.

To zahrnuje opravu vozovky, obnovu betonové zídky na návodní straně hráze, obnovu ocelového zábradlí a branek. Následovat má rekonstrukce přemostění přepadu s celkovou obnovou vozovky, říms a izolace a nového odvodnění.

Dojde i k úpravám na věži spodních výpustí. „Střešní konstrukce potřebuje znovu natřít ochrannou barvou, krytinu střechy je nutné vyměnit a fasáda dostane novou omítku,“ vyjmenovala Grodová.Poté by měla přijít na řadu oprava a rozšíření přepadu, tedy zvětšení jeho objemu.

Práce na druhé etapě jsou v plánu na rok 2011 a 2012. Třetí etapa pak zahrnuje rekonstrukci spodních výpustí.„První etapa by měla být dokončena během srpna následujícího roku a náklady by se měly vyšplhat přibližně na šestnáct a půl milionu korun. U zbylých dvou etap zatím cena sdělit nemohu,“ zmínila Grodová.

Doplnila, že hlavním důvodem rekonstrukce bylo zvýšení bezpečnosti díla. „Samozřejmě po opravě stavby se bezpečnost obyvatel a okolí zvýší,“ poznamenala Grodová. Podotkla, že s rekonstrukcí by neměla být spojena žádná velká omezení.„Tato akce by neměla mít žádný negativní dopad či nějak komplikovat dopravu, pouze dojde ke krátkodobé snížení rychlosti u vjezdu na hráz,“ sdělila mluvčí.