Jedná se o úpravu plochy hřbitova mezi hlavní branou a smuteční síní, která je z obou bočních stran vymezena hroby. Plocha je v současné době členěna středovým travnatým pásem na dva asfaltové chodníky.

„Toto uspořádání bude zachováno. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn a nahrazen betonovou dlažbou, která je již použita v nově předlážděných bočních chodnících hřbitova. Středový travnatý pás bude zaměněn za pás se štěrkovým trvalkovým záhonem, který bude rytmizován vloženými betonovými lichoběžníkovými segmenty,“ popsala plánované práce Alena Lacigová z odboru rozvoje města.

Doplnila, že stávající osvětlení bude odstraněno a nahrazeno novým. V návaznosti na betonové segmenty budou umístěny na okraj trvalkového záhonu také lavičky.