Začátek dubna odstartuje hlasovací období, jež potrvá celých čtrnáct dní a dá veřejnosti možnost hlasovat pro toho hrdinu, který si cenu nejvíce zaslouží.

Období, kdy mohou občané zasílat hlasy, začíná tento rok 1. dubna. Do 19. března bylo období nominační, které umožnilo veřejnosti zaslat příběhy lidí aspirujících na ocenění Cena Salvator. Nominace byly sbírány ve třech kategoriích – občan, dětská cena a projekty.

Inspirujících příběhů se letos v nominační schránce projektu sešlo opravdu mnoho. To, že lidský život není obyvatelům Zlínského kraje lhostejný, nám hrdinové z řad občanů a dětí dokázali hned sedmkrát. S osudy všech nominovaných je možné se seznámit na webových a facebookových stránkách Ceny Salvator.

O tom, kdo v květnu získá Cenu Salvator, můžete rozhodnou i vy. Pokud vás jeden z příběhů chytí za srdce, na nic nečekejte a podpořte jej svým hlasem. Učinit tak můžete na adrese www.cenasalvator.cz prostřednictvím hlasovacího formuláře. Čas na hlasování vyprší přesně14. dubna. (poh)