„Smyslem pořádání takových akcí je odreagování se od každodenních starostí a stresů. Většina lidí pracuje od brzkého rána do pozdního večera, pomalu přestáváme vnímat život a svět kolem nás, kvůli uspěchanosti doby si mnohdy nevšimneme změn, které kolem nás nastávají," řekl starosta obce Josef Pospíšil.

Při této příležitosti přivítal a pozdravil nové obyvatele obce, kteří se k nám přistěhovali. Slavnosti se přibližně zúčastnilo 350 lidí. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program spojený s výstavkou Příroda kolem nás, kterou připravil ČSZ v Hřivínově Újezdě ve společenské místnosti budovy sportovního areálu.

Velký úspěch se svým programem sklidili žáci místní ZŠ. Vrcholem bylo vystoupení dětského souboru Skřivánek při zdejší ZŠ a MŠ.

Přítomné diváky upoutalo účinkování malých mažoretek a dívek s břišním tancem. Obzvláště děti zaujalo vystoupení místního kynologického klubu. Návštěvníci mohli zhlédnout ukázku požárního útoku mladších žáků a fotbalové utkání přípravky.

Součástí oslav bylo i odměnění nejlepších čtenářů za půjčování knih z místní knihovny v roce 2013. Hodnotnými knihami byly v kategorii do 15 let odměněny Marie a Kateřina Kučerovy a v kategorii nad 15 let paní Anděla Chmelová.

Celým odpolednem provázela cimbálová muzika Kordulka. Děti i dospělí si mohli zasoutěžit o hodnotné ceny. Díky sponzorům mohla proběhnout bohatá tombola a závěr patřil diskotéce.