„V jednom pracovním kroku se provede recyklace stávající ložní vrstvy za horka v tloušťce 50 milimetrů a také se položí nová obrusná vrstva o tloušťce 30 milimetrů,“ popsal za Ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota s tím, že dále bude provedena obnova krajnic vyfrézovaným materiálem.

„V rámci stavby budou řešeny lokální sanace podkladní vrstvy, proběhne výměna dešťových vpustí. Součástí stavby bude obnova vodorovného dopravního značení a směrových sloupků. V Kaňovicích provedeme také obnovu povrchu dvou zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a výškové napojení hospodářských sjezdů,“ doplnil Vojtěch Cekota.

Práce skončí nejpozději 31. října.